Adresář sekce

Níže budou v abecedním pořadí uváděni zdravotničtí pracovníci, členové ČOS, kteří projeví zájem o práci v sekci a řádným způsobem se přihlásí za člena sekce.  

Amelie, z.s.
Sekce ČOS: Sekce sociálních pracovníků
Sociální oddělení FN Motol a LF UK
Sekce ČOS: Sekce sociálních pracovníků
Amelie,o.s.
Sekce ČOS: Sekce sociálních pracovníků
Oblastní nemocnice Příbram a.s., Paliativní lůžkové odd. hospicového typu
Sekce ČOS: Sekce sociálních pracovníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce sociálních pracovníků. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.