Zápis z online jednání Onkourologické sekce ČOS dne 9. 3. 2022

Připojeni: doc. Poprach, prof. Melichar, doc. Zemanová, dr. Katolická, dr. Kopecký, dr. Svoboda, dr. Matoušková
Omluven: dr. Kocák

Doc. Poprach shrnul aktivity kolem aktualizace Modré knihy a poděkoval všem, kteří se podíleli, současně upozornil, že nás čeká další kolo.

Projednána možnost záštity sekce pro akci KNOU 2022

Možnost záštity je i pro lokální aktivity, je třeba předložit program. Je vhodné, aby se akce se záštitou sekce účastnil, nejlépe i aktivně, někdo ze členů sekce. To umožňuje zpětné hodnocení a garanci pro obdobné aktivity v daném regionu.

Znovu apelujeme na komunikaci v rámci MDT ohledně neoadjuvantní léčby před cystektomií.

Naléhavé problémy nadále řešit per rollam

Zapsala dr. Michaela Matoušková