Adresář členů

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Urologická klinika UK 2.LF a FN Motol (dříve 1. LF UK a VFN)
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
FN a LF UK, Urologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
FN Motol, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
2. LF UK a FN Motol, Urologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
FN Olomouc, Urologická klinika a Kroměříž a Hradec Králové a UK
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce uroonkologie
Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Urologická klinika a Androgeos
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
FNB Praha, Ústav Radiační Onkologie
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby
Urologická klinika FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
Onkologické oddělení Masarykova nemocnice Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu
Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
FN u sv. Anny, Onkologicko-chirurgické oddělení
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů
Urocentrum Praha
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie
Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie
KN Liberec, KOC
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
LF MU a MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu
Onkologická klinika 3. LF a FNKV
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory hlavy a krku
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie
Krajská nemocnice Liberec, Onkologické centrum
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
FN u sv. Anny
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
FN Motol, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro nádory hlavy a krku
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Neuroonkologická sekce
FN Motol, Radioterapeuticko onkologické odd.
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
LF MU, Masarykův onkologický ústav, KKOP a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce pro nádory prsu
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce uroonkologie, Sekce onkologické imunologie