Zápis ze schůze Sekce uroonkologie ČOS

Dne 14.10.2022 se uskutečnilo setkání výboru. Přítomni osobně byli Bohuslav Melichar, Jana Katolická, Milada Zemanova, Tomáš Svoboda, Alexandr Poprach, distančně pak Jindřich Kopecký, Michaela Matoušková, omluven byl Ivoš Kocák.

Projednány tyto body:

  1. volby do výboru- plán v v 01/2023
  2. Náplň sekce:
  • a) podpora edukace a spolupráce mladých onkologů a urologů
  • b) rozvoj interdisciplinární spolupráce v rámci MDT
  • c) stanovení odborných expertíz k vyšetřovacím metodám (např. BRCA mutace u diag.C61), diagnostickým postupů a způsobu léčby
  • d) společná tvorba guidelines- ČOS, ČUS
  • e) rozvoj a akcentace spolupráce s periferním KOC

    Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.