Zápis ze schůzky výboru Uroonkologické sekce - úterý 7. února 2023

Přítomni: doc. Poprach, prim. Katolická, dr. Kocák
Online: dr. Kopecký, dr. T. Svoboda, doc. Zemanová, dr. Matoušková
Omluven: prof. Melichar

Program:  

Dr. Poprach poděkoval  za práci minulému výboru a seznámil s výsledky  voleb  v letošním roce a rovností hlasů kandidátů na 7 místě

  1. prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 15 hlasů
  2. Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. 14 hlasů
  3. MUDr. Michaela Matoušková 11 hlasů
  4. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 9 hlasů
  5. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 8 hlasů
  6. MUDr. Jindřich Kopecký 7 hlasů
  7. Tři kandidáti s rovností hlasů:
  • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 5 hlasů
  • MUDr. Martin Matějů, Ph.D. 5 hlasů
  • doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD. 5 hlasů

Doc. Zemanová se rozloučila s kolegy a popřála sílu do další práce

Členové volební komise (Poprach, Katolická, Kocák), kteří byli zvoleni před zahájením voleb do výboru uroonkologické sekce, v souladu se stanovami vylosovali posledního člena výboru – prof. M. Babjuka. Doc. Poprach jej bude kontaktovat s výsledkem.  

Plánujeme setkání členů výboru, zatím se nejvhodnějším jeví termín 8. 3.2023. čas a místo budou upřesněny.  Zorganizuje dr. Matoušková

Těšíme se na další spolupráci

Zapsala

Dr. M.  Matoušková