Zápis ze setkání výboru Urologické sekce České onkologické společnosti dne 12. prosince 2017 v Praze

Setkání výboru Urologické sekce České onkologické společnosti dne 12. prosince 2017 v Praze mělo na programu volby  předsednictva sekce a program činnosti sekce.

Přítomni: MUDr. Jana Katolická, MUDr. Jindřich Kopecký, MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Bohuslav Melichar, MUDr. Alexandr Poprach, doc. MUDr. Milada Zemanová, on line doc. MUDr. Tomáš Svoboda
Omluven: MUDr. Ivo Kocák

Program:

 • volby do předsednictva sekce
 • program činnosti sekce

Volba zástupce revizní komise

 • návrh doc. MUDr. Milada Zemanová
 • v tajné volbě zvolena všemi hlasujícími

Volba předsedy a místopředsedů sekce

Návrh na předsedu MUDr. Alexandr Poprach

 • V tajné volbě zvolen 6 hlasy

Návrhy na místopředsedy –  doc. Tomáš Svoboda, MUDr. Michaela Matoušková, MUDr. Jana Katolická

 • V tajné volbě
  • doc. Tomáš Svoboda               2 hlasy
  • Dr. Michaela Matoušková        6 hlasů
  • Dr. Jana Katolická                   4 hlasy

 Předsednictvo Uroonkologické sekce ČOS

předseda MUDr. Alexandr Poprach
místopředseda MUDr. Michaela Matoušková
  MUDr. Jana Katolická
revizní komise doc. MUDr. Milada Zemanová

Program činnosti sekce

 • Aktualizace „Modré knihy“   - připomínky ke kapitolám adresovat na dr. Popracha, bude provedeno v součinnosti s dr. Kocákem a dr. Lakomým
 • Spolupráce s Českou urologickou společností a koordinace akcí
 • Podpora a aktivity k laické veřejnosti
 • Záštity nad odbornými akcemi s uroonkologickou problematikou

zapsala MUDr. M. Matoušková                                                   schváleno dne:  14.12.2016