Zpráva o volbách do Sekce uroonkologie ČOS

Volební komise byla nominována a schválena ve složení Petra Holečková, Vlastimila Čmejlová, Tomáš Büchler. Do 14.5.2017 bylo navrženo celkem 13 kandidátů na 7 míst ve výboru sekce. Jeden navržený kandidát se svojí kandidaturou nesouhlasil. Seznam 12 kandidátů byl zveřejněn na stránkách ČOS (www.linkos.cz).

Bylo odesláno celkem 32 hlasovacích lístků. Jeden člen sekce dostal náhradní hlasovací lístek po písemném prohlášení o jeho ztrátě.
Do stanoveného data 1.9.2017 se vrátilo 22 vyplněných hlasovacích lístků, všechny byly platné.

Dne 2.10.2017 proběhlo sčítání hlasů s následujícím výsledkem:

 1. Poprach Alexandr 14
 2. Matoušková Michaela 13
 3. Katolická Jana 13
 4. Kocák Ivo 11
 5. Svoboda Tomáš 11
 6. Zemanová Milada 10
 7. Kopecký Jindřich 9
 8. Melichar Bohuslav 9
 9. Chodacká Martina 8
 10. Tomášek Jiří 8
 11. Hora Milan 6
 12. Hájek Jaroslav 2

(pořadí kandidátů se stejným počtem hlasů v tomto seznamu je abecední)
Vzhledem k tomu, že kandidáti na 7. a 8. místě dostali stejný počet hlasů, bude mít výbor 8 členů. Hlasovací lístky byly archivovány u volební komise.

V Praze 2.10.2017

Tomáš Büchler

Petra Holečková

Vlastimila Čmejlová