Volby do výboru Sekce uroonkologie

Informace pro zájemce o práci v Sekci uroonkologie o přípravě voleb do výboru sekce. Seznam navržených kandidátů. 

Vážení členové Sekce uroonkologie,

podle stanov České lékařské společnosti je naší povinností uspořádat volby výboru sekce.

Členy volební komise jsou

 • Vlastimila Čmejlová
 • Petra Holečková
 • Tomáš Büchler

Organizace voleb

 • Hlasování o výboru proběhne korespondenční formou
 • Každý zájemce o práci v sekci dostane poštou hlasovací lístek
 • Výbor bude mít 7 členů

Nominovaní kandidáti do výboru sekce

Do uzávěrky byli navrženi následující kandidáti do výboru (neuvádíme ty, o nichž víme, že nechtějí kandidovat):

 • Hájek Jaroslav
 • Hora Milan
 • Chodacká Martina
 • Katolická Jana
 • Kocák Ivo
 • Kopecký Jindřich
 • Matoušková Michaela
 • Melichar Bohuslav
 • Poprach Alexandr
 • Svoboda Tomáš
 • Tomášek Jiří
 • Zemanová Milada

V případě, že nesouhlasí s kandidaturou některý další nominovaný, prosíme, aby to sdělil do 24.5. na adresu tomas.buchler@ftn.cz.