Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 883 zrušit všechny filtry
Seminář Postavení kabozantinibu v léčbě mRCC, 6. 3. 2024

Sekce uroonkologie vás zve na odborný seminář, který pořádá firma Ipsen Pharma s.r.o. dne 6.3. 2024 od do 

.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 16.1.2024 ve FN v Motole
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petruželka, Richter, Soumarová, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Petráková

2. ročník edukačního semináře: Education Academy - Kolorektální karcinom, 19. - 20. ledna 2024

Sekce mladých onkologů ČOS vás zve na interdisciplinární edukační seminář, pořádaný Masarykovým onkologickým ústavem a LF Masarykovy univerzity ve spolupráci se společností MERCK spol.s.r.o., týkající se indikace kolorektálního karcinomu. Již tento pátek a sobotu ( - otelu Courtyard by Mariott, Holandská 12, Brno. Podrobný program v kalendáři akcí. Kapacita je limitovaná. 

Novinky z X/Twitteru - výběr zajímavých recentních publikací a výsledků studií 12/23 - 1/24
MUDr. Michal Eid

Sekce mladých onkologů pravidelně zpřístupňuje pro své členy výsledky z nových studií, novinky či zajímavé přehledové články napříč diagnózami na sociální síti X, dříve Twitter. Pro ty, co nemají přístup na tuto sociální síť, zveřejňujeme v pravidelných intervalech nejzajímavější informace přímo zde. Dnes novinky z Twitteru za prosinec 2023 a začátek ledna 2024. 

Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie ČOS ČLS JEP, dne 4. 1. 2024, online

Přítomni: J.Halámková, M.Pospíchal, P.Nováková, I.Hrnčiříková, M.Tůmová
Omluven: M.Svoboda

29. 11. 2023: Nový výbor Sekce preventivní onkologie ČOS svolává valnou hromadu členů sekce, která se uskuteční v rámci konference Pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO, ve čtvrtek 25. ledna 2024 v salonku Clarion Congress Hotelu Prague.

Aktualizace dne 4.1.2024: Valná hromada Sekce preventivní onkologie se z technických důvodů odkládá na BOD 2024. 

Zpráva o průběhu 11. Psychoonkologického sympozia
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění. Odborný program připravili psychologové a lékaři z České onkologické společnosti při České lékařské společnosti J.E. Purkyně a jejich zahraniční kolegové.  

Prevence, diagnostika a léčba trombózy spojené se zhoubým nádorem

V posledním vydání časopisu Transfuze a Hematologie Dnes a ve vydání Modré knihy České onkologické společnosti 2023 byl v rámci multioborové spolupráce publikován doporučený postup pro prevenci, diagnostiku a léčbu žilní trombózy u onkologických pacientů. Na přípravě se podílela pracovní skupina autorů ze Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a odborníci z České společnosti pro trombózu a hemostázu, České hematologické společnosti a z České angiologické společnosti ČLS JEP.

Dopis předsedy Sekce mladých onkologů o činnosti sekce - onkologická prevence
MUDr. Michal Eid

Vážení kolegové, milí kamarádi,
zasílám Vám další oznámení Sekce mladých onkologů (SMO). Vyskytla se pro nás další možnost spolupráce, a to se Sekcí preventivní onkologie ČOS.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 19.12.2023 ve VFN
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Kiss, Kopečková, Melichar, Petráková, Petruželka, Richter, Soumarová, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik Omluveni: Fínek, Kolářová

Zástupci VZP, SZP ČR, ČHS ČLS JEP, ČOS ČLS JEP, SČP ČLS JEP a SLG ČLS JEP se shodují na potřebě stanovit podmínky pro nasmlouvání a provádění výkonu 94365 Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS) a výkonu 87701 - testování somatických mutací z nádorové tkáně metodou  sekvenace nové generace (NGS).

Zástupci VZP, SZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP se shodují na potřebě stanovit doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů

MUDr. Libor Havel (1967-2023)
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Ve středu 29.11.2023 nás v mladém věku náhle opustil přední onkolog a pneumolog MUDr. Libor Havel.

Novinky z X/Twitteru - výběr zajímavých recentních publikací a výsledků studií 10-11/23
MUDr. Michal Eid

Sekce mladých onkologů pravidelně zpřístupňuje pro své členy výsledky z nových studií, novinky či zajímavé přehledové články napříč diagnózami na sociální síti X, dříve Twitter. Pro ty, co nemají přístup na tuto sociální síť, zveřejňujeme v pravidelných intervalech nejzajímavější informace přímo zde. Dnes novinky z Twitteru za říjen a listopad. 

Dopis předsedy Sekce mladých onkologů o činnosti sekce
MUDr. Michal Eid
Vážení kolegové, milí kamarádi,
za Sekci mladých onkologů (SMO) máme pro vás 2 oznámení: