Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 883 zrušit všechny filtry
Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, dne 2. 11. 2023 v rámci BOD

Přítomni: Halámková, Hrnčiříková, Tůmová, Pospíchal, Nováková
Omluven: Svoboda

Zápis ze setkání Sekce onkourologie v rámci BOD 2023  dne  2.11.2023
MUDr. Michaela Matoušková

Přítomní: doc. Poprach.  prof.  Buchler, dr. Kopecký,  prim. Katolická,  dr. Svoboda., dr. Matoušková Omluven: prof. Babjuk

Vychází monografie Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby

Nakladatelství Grada vydává monografii autorů Marek Svoboda, Jana Halámková a kol. pod  názvem Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. Monografie je základní praktickou příručkou všech zdravotníků podílejících se na péči o pacienty, kteří prošli kurativní onkologickou léčbou.

Vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší článek s IF a nejlepší knihu za rok 2022

Dle hlasování členů výboru zvítězila kniha č. 3 – dr. Sláma, Paliativní medicína pro praxi a článek s IF č. 6 dr. Obermannová – Oesophageal Cancer, Annals of Oncol, IF 50. Diplomy budou vítězům předány na BOD.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 17.10.2023 v MOÚ Brno

Přítomni: Kiss, Kopečková, Melichar, Petruželka, Richter, Soumarová, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik, Omluveni: Büchler, Fínek, Kolářová, Petráková, M. Svoboda

Diagnostic and Therapeutic Innovations in the Era of Precision Medicine - Nuclear Medicine Meets Neuro-Oncology, duben 2024

Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti vás zve na 1. ročník Sympozia „Diagnostic and Therapeutic Innovations in the Era of Precision Medicine - Nuclear Medicine Meets Neuro-Oncology“, které se bude konat 26 a 27. dubna 2024 ve Vídni.

MUDr. Michal Eid

Dopis nového předsedy výboru Sekce mladých onkologů MUDr. Michala Eida obsahuje jak informace pro stávající členy sekce, tak i výzvu mladým lékařům k přihlášení se do sekce a návod, jak na to.  

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 25. 9. 2023 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Dne 25. 9.2023 se v Brně na půdě Masarykova onkologického ústavu po více než tříleté pauze uskutečnilo další Fórum onkologů. Na obnovení této důležité komunikační platformy se usnesl nově zvolený Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP pod vedením doc. MUDr. Igora Kisse, Ph.D., MBA. Na programu jednání byly zejména: činnost Komplexních onkologických center, jejich propojenost s dalšími centry vysoce specializované péče, problematika decentralizace a onkologické péče v regionech.

Psychologická péče v kontextu medicíny. Psychologický program v rámci BOD 2023 3. 11. 2023

Pořadatelé letošních Brněnských onkologických dnů a Sekce psychooonkologie ČOS Vás zvou na Psychologický program v rámci BOD 2023. V dopoledním sympoziu v pátek dne 3. listopadu proběhnout tři edukační bloky a následné workshopy, které představí psychologický aspekt péče o onkologického pacienta jako součást týmového přístupu, obor psychoonkologie u nás i v zahraničí a současné poznatky v psychoonkologickém výzkumu. V rámci workshopů pak proběhnou praktické ukázky.

URONKA Uro-Onco-Akademie, seminář 7. - 8. 12. 2023 v Brně

Interdisciplinární edukační seminář, pořádaný Masarykovým onkologickým ústavem a LF Masarykovy univerzity ve spolupráci se společností MERCK spol.s.r.o., týkající se indikace uroteliálního karcinomu. Akci garantuje Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 2.9.2023 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petráková, Petruželka, Richter, Soumarová, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni:
Šlampa

Výbor České onkologické společnosti vydává Position statement ČOS k systémové léčbě a multidisciplinární spolupráci v klinické onkologii.

Soutěž o nejlepší publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2022

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlásil v květnu soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2022 a dále soutěž o knihu roku 2022 s onkologickou tématikou. Lhůtu pro možnost přihlášení do soutěže výbor ČOS prodloužil do konce září 2023.

Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP

Dne 6. září se konala první schůze nového výboru Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP. Hlavním bodem programu byla volba funkcí v nově zvoleném výboru.

EMOCE jako součást onkologického onemocnění již 20.9. v Praze.

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti při ČLS JEP vás zve na 11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění. Seminář je určen jak odborníkům, tak laikům, především onkologickým pacientům. Odborný program pro Vás připravili psychologové a lékaři z České onkologické společnosti při České lékařské společnosti J.E.Purkyně a jejich zahraniční kolegové. Vstup na sympozium je volný (zdarma), bez poplatku.