Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 706 zrušit všechny filtry
Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

S lítostí oznamujeme, že ve věku 66 let zemřel přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, místopředseda a emeritní předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti pan profesor Vítězslav Kolek. Pan profesor byl výraznou a vysoce oceňovanou osobností české pneumologie a pneumoonkologie. 

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 14.1.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Petruželka, Svoboda M.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 17.12.2019 ve VFN
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Omluveni: Tesařová

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 6.12. 2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

6. prosince 2019 se ve FN Motol konalo setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven. Hlavními tématy byla reakreditace KOC, převzetí pacienta po onkologické léčbě praktickými lékaři, stav příprav zákona o léčivých přípravcích, průběh dohadovacího řízení na rok 2020, implementace nové metodiky NOR a CZ-DRG v onkologii, predikce pro rok 2020 a precizní a personalizovaná onkologie.  Fóra se zúčastnili zástupci KOC, regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR a plátců péče. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi.

Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik.  

Nový číselník zdravotnických prostředků a vlhké hojení ran

Novinky nejen pro členy Sekce podpůrné léčby.  Od 1.12. 2019 platí nový číselník zdravotnických prostředků předepisovaných na POUKAZ. U přípravků pro vlhké hojení ran byla zrušena limitace odborností a tedy smí předepisovat i onkolog.

9. Psychoonkologické sympózium v Liberci: "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí"

V září 2018 se konal 9. ročník Psychoonkologického sympózia pod názvem "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí". Přednášky byly určené především zdravotníkům a obsáhly mikrosvěty onkologického pacienta, které jej v době nemoci ovlivňují a mají vliv na jeho léčbu a na kvalitu jeho života. Podívali jsme se na mikrosvět nemocnice, partnerských a pracovních vztahů a přátel. Sympózium se věnovalo i integrativní medicíně a paliativní péči. Poslechněte si přednášky.        

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Kadcyla

Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Kadcyla s obsahem účinné látky Trastuzumab Emtasin k léčbě dospělých pacientů s HER2 - pozitivním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastázujícím karcinomem prsu, kteří byli předléčeni Trastuzumabem a Pertuzumabem a síť indikujících specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 2. 12. 2019.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití LP s účinnou látkou Nivolumab

Doporučené podmínky použití LP s účinnou látkou Nivolumab v monoterapii k adjuvantní léčbě dospělých pacientů s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci nebo s recidivou po kompletní resekci a síť indikující specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 2. 12. 2019.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů

Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresektovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu a síť indikujících specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 6. 11. 2019.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - použití léčivých přípravků s účinnou látkou krizotinib

Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s účinnou látkou Krizotinib v monoterapii u dospělých pacientů s ROS1 - pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem a síť indikujících specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 6. 11. 2019.

Co čeká onkologickou společnost v roce 2020
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Rok, ve kterém Česká onkologická společnost ČLS J.E.P. oslavila 50 let své samostatné existence a Linkos.cz 20 let od svého vzniku, vstupuje do svého závěru. V roce kulatých výročí jsme hodně bilancovali a tak přání předsedkyně výboru společnosti směřuje k tomu, co nás čeká. Poslechněte si její přání nejen pro období adventu a Vánoc, ale také do příštího roku, ve kterém nás čeká především re-akreditace Komplexních onkologických center.   

Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá - tisková zpráva

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. V roce 2015 vznikl. Projekt „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická
společnost. Úzce na tomto projektu též spolupracuje „Klub mladých onkologů“.

IMPACT meeting se blíží, 5. 12. 2019, 14:30 hodin Autoklub Praha

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 9. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting (Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy). Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře. Podívejte se na aktualizovaný program. 

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.11.2019 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Fínek, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Büchler, Dušek, Kiss