Zápis z rozšířeného setkání psychoonkologické sekce a jejích příznivců dne 22. 1. 2024

Přítomni: Kynkorová, Tóthová, Alexandrová, Kulhánková, Vonostránský, Weber, Lhotová, Otípková, Sýkorová, Váchová, Přibylová, Krejčí, Hagarová.

Témata setkání:

 • Představení činnosti sekce potenciálně novým členům. (M_Pospíchal)
 • Přednáška strach z návratu nemoci volně k dispozici. (M_Pospichal)
 • Termíny setkání mladých onkologů 7.3. Praha, 14.3. Plzeň, 19.3. Brno, 21.3. Olomouc 3.4. Hradec (M_Pospichal) Návrh na zařazení otázek v závěr přednášky k tématu co očekávají od psychoonkologů.
 • Psychoonkologické sympozium 12.6.2024 (M_Pospichal + H.Kynkorová + K.Tothová) domluva na společném zvaní na akci. Pozvánka bude distribuována na začátku března, zatím si prosím dejte do kalednářů. Zvolená destinace bude velmi pravděpodobně Praha.
 • Hostitelské město pro Psychoonkologické sympozium 2025 bude pravděpodobně Hradec. (L_Vonostranský (ev. kolegové z Hradce) + M_Pospichal)
 • Brněnské onkologické dny (resp. 25.10.) (R_Alexandrová) domluva na společném zvaní na akci, program je teprve v přípravě.
 • Kontrola svých údajů (či údajů kolegů z Vašich pracovišť) v rámci mapy psychoonkologické péče (do konce února) (pro všechny)
 • Zařazení pomáhajících organizací Amelie a ProGaudia do mapy. Tedy organizací, které mají psychology s terepeutickým výcvikem, kteří mají zkušenost z práce s onkologicky nemocnými. (M_Pospichal) Aktuálně platí pouze pro tyto dvě organizace. Bude provedeno kolegy z Linkos.cz v průběhu následujícího období.
 • Diskuze k tématu možného vzdělávání budoucích psychologů a pomáhajících v psychoonkologické oblasti. Výuka běží v Praze, na Univerzitě Karlově (M_Pospichal) Možnosti pokrytí v dalších regionech (částečně aktivní již v Brně R_Alexandrová), Olomouc v rámci výuky paliativní medicíny. Zapojení dalších region regionů, možnosti stáží? (pro všechny)
 • Návrh na on-line supervize k psychoonkologickým tématům pro členy sekce. Návrh byl odhlasován jako užitečný, tedy je třeba zorganizovat, vypsat termíny, najít supervizora apod. (úkolu se může ujmout kdo má chuť, energii a považuje ho za užitečný)
 • Téma prevence vyhoření zdravotníků pracujících v onkologii. Pilotní program v rámci dílčích pracovišť (M_Pospíchal). Téma Brněnských onkologických dnů (resp. psychologické části) bude z určité části tímto směrem (R_Alexandrová). Dáváme ke zvážení dalším účastníkům (do příštího setkání sekce), jaké aktivity je k tomuto tématu napadají apod. (pro všechny) 
 • Aktualizace stránky s možnostmi psychologické podpory pro onkologicky nemocné (P_Nováková) z Linkosu. Následně bude rozesláno. (redakční poznámka: aktualizováno 23.1.2024)  
 • Pro účastníky, kteří zatím nejsou členy sekce bylo dáno k rozmyšlení zda (pokud mají kvalifikaci a ochotu), stát se členy sekce. Registrace funguje přes Českou lékařskou společnosti. Jejíž součástí je Česká onkologická společnosti a v ní je řada sekcí. Jednou z nich je „naše“ psychoonkologická: https://www.cls.cz/clenstvi (pro všechny, kteří uvažují o členství) V případě problémů s registrací je možné oslovit sekretariát: https://www.cls.cz/kontakt
 • Možnosti zapojení vybraných pacientů do studie PSIKET_002 v rámci Národního ústavu duševního zdraví (rozeslán materiál, plus přehledový článek viz příloha), resp. identifikace pacientů, kteří splňují zařazovací kritéria. Psychologové dle svého uvážení prostudují materiál a promyslí během měsíce do 23.února, zda mají vhodné dospělé pacienty (ve spolupráci s lékaři) ev. případně jaké otázky stojí v cestě, resp. proč pacienti nebo lékaři odmítají apod. (pro všechny)  Poznámka: Jde o návrh/žádost ze strany NÚDZ. V duchu naší diskuze je třeba respektovat novost tématu a postupovat pečlivě tak, abychom neohrozili pacienty. Shodli jsme se, že (bez ohledu na studii) se jedná o určitý (dílčí) trend v oboru, na který je třeba se připravit. Mít základní představu v okamžiku, kdy se nás na to pacient či kolegy lékař zeptá. Seznámení se s přiloženými materiály může být prvním krokem.
Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí