Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 813 zrušit všechny filtry
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Stáhalová, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Stankušová, Vyzula
 • Hosté: Fischer
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová ,Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová ,Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Přibylová, Petruželka, Rob, Stankušová
 • Hosté k bodu 2: dr.Šťastný, dr.Nedvěd, ing.Vojtíšek
 • Přítomni: Vorlíček, Cwiertka, Abrahámová Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová , Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Finek, Aschermannová, Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Fínek, Vyzula, Žaloudík
 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová
 • Hosté: Roztočil, Stejskal, Hyll

Přítomni: Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, PhD; MUDr. Marián Hajdúch, PhD.; MUDr. Filip Janků; RNDr. Jiří Netočný; prim. MUDr. Katarína Petráková

Hosté: MUDr. Marek Svoboda

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová , Rob, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Cwiertka, Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Eckschlager, Finek, Jelínková, Přibylová, Stáhalová, Petruželka, Stankušová, Konopásek, Petera, Vyzula, Žaloudík , Abrahámová, Cwiertka, Rob
 • Omluveni: Aschermannová
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Finek, Jelínková, Přibylová, Stáhalová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Petera, Rob, Petruželka, Stankušová, Konopásek
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Petera, Stáhalová, Stankušová, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Vyzula, Přibylová, Finek, Eckschlager
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Ashermannová, Stankušová, Přibylová, Petruželka, Fínek, Cwiertka, Konopásek, Rob, Vyzula
 • Omluveni: Žaloudík, Jelínková, Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová,, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Jelínková, Stankušová, Stáhalová, Cwiertka, Finek, Petera, Petruželka, Konopásek, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Eckschlager, Přibylová