Zápis z 14. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 11.11.2008 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno.

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková,Mgr. Tothová
Omluveni: Mgr.Hrstka, Mgr.Vlčková

Hosté:Mgr. Hana Kynkorová (Liberec), Mgr. Lucie Rovenská (Brno), Mgr. Lenka Tymelová (Náchod)

Před tímto setkáním absolvovaly dvě kolegyně ministáž na Interní hematoonkologické klinice z vlastního popudu: paní Mgr. Hana Kynkorová se chystá začít svou profesionální kariéru na onkologii v Liberci a naprosto nepochybuji, že bude velmi platnou členkou tamního zdravotnického kolektivu a věřím, že i důležitou posilou naší psychoonkologické sekce.
Paní Mgr. Lenka Tymelová, atestovaná klinická psycholožka z Oblastní nemocnice Náchod se při svém povolání velmi často setkává s onkologickými pacienty na různých somatických odděleních. Obě kolegyně se zúčastnily i valné hromady a vyjádřily spokojenost s tím, že jejich pracovní cesta do Brna byla nabita novými poznatky o práci klinického psychologa na onkologii.

Jednání sekce:

Velmi srdečně vítáme do našich řad novou členku, klinickou psycholožku paní Mgr. Kristinu Tóthovou, která pracuje na Klinice dětské onkologie v Dětské nemocnici v Brně na Černopolní.

Rády jsme uvítaly mezi nás jako hosta paní Mgr. Lucii Rovenskou, klinickou psycholožku z Masarykova onkologického ústavu v Brně na Žlutém kopci.


Živá diskuse tentokrát prošla téměř všemi tématy, týkajícími se práce klinického psychologa s onkologickým pacientem. Podstatě jsme toto naše setkání pojaly v duchu našich původních ambicí sekce – působit jako balintovská setkávání. Prošly jsme původními úskalími, která čekají na psychologa v začátku jeho práce, referovaly jsme case reporty, sdělovaly jsme si zkušenosti z podpůrné činnosti v kolektivech onkologických sester, podělily jsme se o poznatky z takových „úkonů“, jakými jsou sdělování onkologické dg., práce s rodinou onkologického pacienta apod.

Z tohoto setkání tentokrát nevyplynuly žádné konkrétní úkoly pro sekci, ty z předchozích setkání trvají.

15. valná hromada naší sekce se uskuteční 12. 1.2009 v Olomouci, sraz v 10 hod. pod orlojem.

zapsala: L. Kalvodová

Zpět

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter