Databáze onkologických knih

Zde najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše vložit autora nebo část názvu knihy.

Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 401 zrušit všechny filtry
Onkologie v kostce
Tato učebnice, připravená s kolegy s celé České republiky má podat snadno uchopitelný přehled o současné klinické onkologii a jejich možnostech, podat základní informace nutné ke zkoušce z tohoto oboru v rámci medicínských studií a také ukázat atraktivitu a zajímavost onkologie pro ty, kteří se ještě rozhodují, co budou po absolvování lékařské fakulty dělat.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2019
Stránky: 272
ISBN: 978-80-88129-37-0
Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým
Kniha je pro všechny, kteří prošli, procházejí nebo teprve budou procházet martyriem doprovázení svého blízkého nemocného celým procesem onkologické léčby a jejich potřebou se stane slovo, bezpečné slovo pochopení. Kniha vychází ze skutečných dotazů položených v Psychoonkologické poradně na stránkách České onkologické společnosti Linkos.cz a jejími autory jsou kliničtí psychologové, kteří v Psycho-onkologické online poradně již 13 let odpovídají na dotazy onkologických pacientů a jejich blízkých.
Místo: Praha
Nakladatelství: Nakladatelství KLIKA
Rok: 2019
Stránky: 167
ISBN: 978-80-88298-44-1
Sarkomy
Zhoubné nádory pojivových tkání patří mezi nádory vzácné. Jde o skupinu se značnou heterogenitou, danou růzností anatomických lokalizací jejich vzniku, především však širokým spektrem histotypů i biologických vlastností. Léčba je komplexní a vyžaduje mezioborovou spolupráci. Na rozdíl od jiných typů nádorů se v posledních 15 letech léčebné výsledky v České republice zásadně nezlepšily, spíše stagnují. Jedinou cestou ke zlepšení diagnosticko-léčebných postupů a zlepšení léčebných výsledků je koncentrace, sdružování a kumulace případů na pouze několika pracovištích, která jsou vybavením i zkušenostmi připravena tuto problematiku komplexně řešit, dále rozvíjet, a to včetně napojení na zahraniční pracoviště. Nedílnou součástí je získávání zpětných vazeb a hodnocení vlastních výsledků.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2019
Stránky: 296
ISBN: 9788020452719
Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře
Brožuru na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči vydává Alemie, z.s.
Místo: Praha
Nakladatelství: Amelie, z.s.
Rok: 2019
Stránky: 94
Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii
Monografie vznikla jako společný projekt předních odborníků pocházejících z klinik 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě u příležitosti 100. výročí založení Univerzity Komenského vBratislavě. Hlavním záměrem autorů je poskytnout odborné veřejnosti moderní poznatky jak kvalitně a bezpečně vykonávat anestézii a perioperační medicínu u onkologických pacientů s ohledem na patofyziologii nádorové choroby v podmínkách současnéúrovně zdravotnictví.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2018
Stránky: 464
ISBN: 9788020446886
Gliomy. Současná diagnostika a léčba
Publikace navazuje na první vydání z r. 2013.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf-Jessenius
Rok: 2018
Stránky: 267
ISBN: 978-80-7345-561-3
Hepatologie
První publikace Hepatologie vyšla v roce 2010, druhá (pouze v elektronické podobě) v roce 2014, v roce 2018 vychází třetí, přepracované a doplněné vydání. V uplynulých letech prošel obor velkým vývojem a postupně se v souvislosti s rozvojem mnoha dalších medicínských oborů stal součástí „medicíny založené na důkazech“.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 768
ISBN: 978-80-271-0394-2
Historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci
Kniha mapuje historii léčby zářením v onkologickém ústavu v Brně na Žlutém kopci od zprovoznění ústavu v r. 1935.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2018
Stránky: 141
ISBN: 978-80-7345-581-1
Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací
Nejen dermatologové, ale i lékaři řady dalších odborností se setkávají ve svých ambulancích s pestrou škálou kožních exantémů a chorob, které nemají zcela typický klinický obraz či očekávaný průběh.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2018
Stránky: 300
ISBN: 978-808-812-932-5
Koloproktologie : vybrané kapitoly II
Koloproktologie se jako chirurgický obor zabývá diagnostikou a především terapií onemocnění střeva, konečníku a anu. Spektrum chorob, kterému se koloproktologie věnuje, zahrnuje zhoubná onemocnění, zejména kolorektální karcinom, nezhoubná onemocnění,jako je například divertikulární choroba, střevní záněty a funkční poruchy.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2018
Stránky: 234
ISBN: 978-80-204-4625-1
Molekulární onkologie v kasuistikách
Kniha je rozdělena do dvou oddílů, a to do menší části cca 10-15 stran, která se věnuje úvodu do obecné molekulární onkologie. Obsáhlejší oddíl cca 180 stran je zaměřený na speciální molekulární onkologii v kasuistikách. Literární přehled zahrne jak literární, tak internetovou rešerši vždy ke každé kasuistice samostatně.
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2018
Stránky: 190
ISBN: 9788088129271
Nemoc jako křižovatka: rady onkologickým pacientům
Publikace se obrací k onkologickým pacientům a jejich rodinám ve snaze jim jednoduchým výkladem poskytnout pomoc při zvládání zhoubné nádorové nemoci.
Autoři: Olga Dostálová
Nakladatelství: Triton
Rok: 2018
Stránky: 360
ISBN: 978-80-7553-454-5
Nemoci střev
Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 736
ISBN: 978-80-271-0353-9
Neuroendokrinní nádory v kasuistikách
Neuroendokrinní nádory jsou relativně vzácné, i když jejich incidence a zejména prevalence celosvětově stoupá.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2018
Stránky: 148
ISBN: 978-80-88129-35-6
Orofaciální onkologie
V knize je zpracována významná část současné klinické onkologie. Zabývá se celou šíří problémů orofaciální onkologie se všemi jejími diagnostickými a terapeutickými zvláštnostmi a zásadami onkologické prevence. Sleduje úkol seznámit studující se zásadami koncepce práce v klinické onkologii a s úkoly, které připadají stomatologii a maxilofaciální chirurgii v rámci její organizace.
Nakladatelství: Triton
Rok: 2018
Stránky: 423
ISBN: 978-80-7553-521-4