Databáze onkologických knih

Zde najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše vložit autora nebo část názvu knihy.

Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 386 zrušit všechny filtry
Principy radiační ochrany v nukleární medicíně: a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami
Kniha je nepostradatelná pro pracoviště nukleární medicíny, lékaře, radiologické fyziky, radiologické asistenty, sestry, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Je určena všem těmto pracovníkům i studentům příslušných směrů na lékařských a dalších fakultách.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 308
ISBN: 978-80-271-0168-9
Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi
Praktická, schematická a přehledná publikace, která vás seznámí s principy fungování jednotlivých přístrojů a zásadami ochrany ošetřujícího personálu a pacientů.
Autoři: Lucie Súkupová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 280
ISBN: 978-80-271-0709-4
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů
Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.
Místo: Praha
Nakladatelství: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Rok: 2018
Stránky: 266
ISBN: 978-80-7472-173-1
Základy moderní pneumoonkologie
Stejně jako u prvního vydání je snahou autorů druhého vydání této publikace seznámit všechny, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s nádory plic, pleury a mediastina, s aktuálním stavem především epidemiologie, diagnostiky a léčby těchto onemocnění.
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2018
Stránky: 561
ISBN: 978-80-7345-551-4
Biosimilars
Vývoj tzv. biosimilars neboli biologicky podobných léčivých přípravků je rychlý a v posledních letech se v oblasti farmaceutického průmyslu staly biosimilars velkým hitem. Tento typ látek je vnímán jako ekonomicky příznivá alternativa originálních přípravků, která zvyšuje dostupnost biologické terapie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2017
Stránky: 200
ISBN: 9788020446428
Etické problémy v onkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta - Medical services
Rok: 2017
Stránky: 120
ISBN: 978-80-204-4522-3
Folikulární lymfom
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2017
Stránky: 199
ISBN: 978-80-204-4120-1
Gynekologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2017
Stránky: 332
ISBN: 978-80-7345-530-9
Chemoterapie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf-Jessenius
Rok: 2017
Stránky: 31
ISBN: 978-80-7345-545-3
Maligní kožní nádory: průvodce diagnostikou a léčbou nemelanomových kožních nádorů a melanomu
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2017
Stránky: 287
ISBN: 978-80-204-4186-7
Melanom. Imunoterapie a cílená léčba
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2017
Stránky: 381
ISBN: 978-80-7345-515-6
Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty
Odborná publikace propojuje několik oblastí v rámci multimodální péče o pacienty s uroonkologickými onemocněními. Na knize se podílelo více než 30 autorů, kteří shrnují nejnovější poznatky a možnosti v léčbě nádorů močového měchýře a prostaty.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: SOLEN, s. r. o.
Rok: 2017
Stránky: 309
ISBN: 978-80-7471-216-6
Novinky v gastroenterologii a hepatologii II
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2017
Stránky: 295
ISBN: 978-80-271-0318-8
Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě
Kniha, kterou vydalo pro Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP nakladatelství Cesta domů, obsahuje desítky praktických odborných rad a citlivé provázení pečujících, nejen zdravotníků, ale i dalších profesí při poskytování paliativní péče u dětí. Je postavena jak na vědeckém výzkumu lékaře Justina Ameryho, tak na jeho dvacetileté zkušenosti poskytování paliativní péče dětským pacientům.
Autoři: Justin Amery
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2017
Stránky: 516
ISBN: 978-80-88126-34-8
Patomorfologie chorob kostí a kloubů
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2017
Stránky: 557
ISBN: 9788074923081