Projekt KVMO

Cílem projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO) je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt, byl spuštěn v roce 2017 a je garantován Českou onkologickou společnosti ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti JEP. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.

Informace k seminářům pořádaným v rámci projektu jsou zveřejňovány nejen zde, ale i na stránkách Sekce mladých onkologů a v kongresovém kalendáři na linkos a na webových stránkách Klubu mladých onkologů. Vzdělávací plán KVMO je vytvářen ve spolupráci s předsedkyní České onkologické společnosti doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA a Boardem projektu KVMO, nominovaným výbor ČOS a výborem Mladých onkologů.

Napsali o nás
- Komunikace lékařů s pacienty s onkologickým onemocněním a jejich vzdělávání v tomto směru. Léčit nemoc.cz, 7. 12. 2019 
- Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá. Stylemagazin.cz, 21. 12. 2019.
- Lékaři se učí, jak sdělovat špatné zprávy pacientům. Medical Tribune 14. 11. 2017
- Mladí lékaři se učili, jak vést rozhovory o závěru života. Medical Tribune 26.05.2017

Projekt KVMO v roce 2024 podporují