Klinický registr CORECT

Projekt CORECT je klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti nákladné farmakologické léčby.

Projekt CORECT

Klinický registr CORECT vznikl v dubnu 2011 sloučením částí původních registrů Avastin a Erbitux (diagnózy C18–C21). Kromě přípravků Avastin a Erbitux je nově monitorována léčba přípravkem Vectibix a Stivarga. Cílem registru je sledování nákladné farmakologické léčby pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). VSTUP DO REGISTRU

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU CORECT - AVASTIN (k 15.9.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU CORECT - ERBITUX (k 15.9.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU CORECT - VECTIBIX (k 15.9.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU CORECT - STIVARGA (k 15.9.2015)

Informace o registru:

Adresa: http://corect.registry.cz
Diagnózy:

C18 - C21

Vznik: duben 2011 (pokračování registrů Avastin a Erbitux)
Odborná garance: Výbor ČOS pod vedením předsedy ČOS Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka,CSc.
Koordinace projektů: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a koordinační rada registru
Odborná rada  registru: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Otakar Bednařík, prim. MUDr. David Feltl, MBA, doc. MUDr. Jindřich Fínek, MUDr. Martina Chodacká, MUDr. Václav Janovský, MUDr. Jana Katolická, Ph.D., MUDr. Milan Kohoutek, prim. MUDr. Milan Lysý, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, MUDr. Lubomír Slavíček, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová, MUDr. Martin Šafanda, doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Analytik dat:
Mgr. Zbyněk Bortlíček   (IBA MU)
Řízení projektu: Mgr. Karel Hejduk,  hejduk@iba.muni.cz
Grantová podpora: Roche, s.r.o., Merck, s.r.o., Amgen, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz Tel: +420 54949 8281