Klinický registr OVARIA

Registr pro sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST).

Projekt OVARIA

Registr OVARIA je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem a olaparibem. Registr vznikl v září 2012 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientek s diagnózou karcinomu ovárií v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. VSTUP DO REGISTRU

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU OVARIA (k 15.9. 2015)

Informace o registru

Adresa: http://ovaria.registry.cz/
Diagnózy: karcinom ovarií
Odborná garance: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Masarykův onkologický ústav, Brno
Vznik: 2012
Analytik dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
  Řízení projektů: Mgr. Lenka Pavlovská, PhDr. Karel Hejduk, Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru OVARIA: Na stránkách IBA Registry.cz
Klíčová slova
onkologické registry