Klinický registr RENIS

rojekt RENIS byl iniciován z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP v červnu 2007. Jeho hlavním záměrem je neintervenční sledování pacientů s nádory ledvin v České republice, u kterých byla indikována cílená léčba sorafenibem, sunitinibem, everolimem, temsirolimem a bevacizumabem a posouzení léčebné odpovědi těchto přípravků v běžné klinické praxi.

Projekt Renis

Primárním cílem projektu RENIS je vytvořit parametrickou databázi a informační systém pro sběr a analýzu dat o terapii pacientů se zhoubným nádorem ledvin. Do registru jsou  zařazovány záznamy o pacientech, u kterých byl diagnostikován renální karcinom a u kterých byla zahájena léčba některým ze sledovaných přípravků. K 16. 4. 2011 databáze obsahovala 1308 záznamů, které obsahovaly informace potřebné pro základní analýzu (data stanovení primární diagnózy a údaje o biologické léčbě). VSTUP DO REGISTRU

Aktuální analytické reporty z registru Renis:

Analytický report z klinického registru Renis (Afinitor/everolimus) k 15.9.2015

  Analytický report z klinického registru Renis (Avastin/bevacizumab) k 15.9.2015

Analytický report z klinického registru Renis (Nexavar/sorafenib) k 15.9.2015

Analytický report z klinického registru Renis (Sutent/sunitinib) k 15.9.2015

Analytický report z klinického registru Renis (Torisel/temsirolimus) k 9.3.2015

Analytický report z klinického registru Renis (Votrient/pazopanib) k 15.9.2015

Informace o registru Renis:

Adresa: http://renis.registry.cz
Diagnózy: C64
Vznik: V roce 2007
Odborná garance: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
Odborná rada registru: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Otakar Bednařík, prim. MUDr. David Feltl, MBA, doc. MUDr. Jindřich Fínek, MUDr. Martina Chodacká, MUDr. Václav Janovský, MUDr. Jana Katolická, Ph.D., MUDr. Milan Kohoutek, prim. MUDr. Milan Lysý, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, MUDr. Lubomír Slavíček, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová, MUDr. Martin Šafanda, doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Grantová podpora: Bayer s.r.o., GlaxoSmithKline s.r.o., Novartis s.r.o., Pfizer s.r.o., Roche s.r.o.
Analytik dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
Řízení projektu: Mgr. Karel Hejduk , hejduk@iba.muni.cz
HELPDESK IBA MU:  E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281

Další prezentace k registru Renis: