Klinický registr Herceptin (trastuzumab)

Projekt Herceptin je klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Herceptinem.

V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Herceptin ukončen. Údaje o léčbě Herceptinem jsou nyní zadávány do registru Breast.

Projekt Herceptin

Projekt Herceptin vznikl v roce 2005 jako klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem. Zpočátku se jednalo pouze o pacientky s metastazujícím onemocněním, od roku 2006, kdy byl Herceptin povolen také v léčbě karcinomu prsu nižších stadií, jsou však zaznamenávány také pacientky léčené Herceptinem v adjuvanci. Projekt je zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek, a to takovým způsobem, aby bylo možné jednoznačným způsobem sledovat bezpečnost léčby i její efektivitu ve formě léčebné odpovědi a definovaných parametrů přežití. V současné době obsahuje registr Herceptin více než 2000 záznamů pacientek léčených Herceptinem, což představuje vzhledem k spektru zaznamenávaných údajů soubor s jedinečnou klinickou hodnotou.

VSTUP DO REGISTRU

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU (k 21.10.2010)

Informace o registru

Adresa:  http://herceptin.registry.cz/
Diagnózy: C 50: adjuvance st. I – III a st. IV
Koordinační rada registru: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., MUDr. Jiří Bartoš, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MUDr. David Feltl, Ph.D., MUDr. Jana Prausová, prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková,CSc., MUDr. Vladimíra Stáhalová, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Česká onkologická společnost)
Vznik: vznikl v roce 2005 jako evidenční registr. Od 1.1.2008 Klinický registr
Odborná garance: Výbor ČOS pod vedením předsedy ČOS Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka,CSc.
Koordinace projektů: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a koordinační rada registrů
Analytik dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
  Řízení projektů: Mgr. Karel Hejduk , hejduk@iba.muni.cz
Grantová podpora: Roche, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru Herceptin: