Klinický registr Interb (Tyverb/lapatinib)

Projekt Interb vznikl jako mezinárodní klinický registr zaměřený na sběr záznamů o ErbB-2 pozitivních pacientkách s rakovinou prsu, které jsou léčeny lapatinibem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Tyverbem.

V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Interb ukončen. Údaje o léčbě přípravkem yverb  jsou nyní zadávány do registru Breast.

Projekt Interb

Projekt Interb vznikl jako mezinárodní klinický registr zaměřený na sběr záznamů o ErbB-2 pozitivních pacientkách s rakovinou prsu, které jsou léčeny lapatinibem. Projekt Interb je součástí rozsáhlého výzkumného programu, který vyhodnocuje účinnost, bezpečnost a další aspekty léčby lapatinibem u ErbB-2 pozitivních pacientek ve střední a východní Evropě. Parametrická struktura registru nabízí jedinečnou možnost monitorovat a vyhodnocovat epidemiologickou situaci ve zúčastněných zemích, posoudit vztah mezi rizikovými faktory a účinností léčby, dlouhodobé přežití pacientek a ekonomické aspekty léčby. Do projektu je zapojeno devět zemí střední a východní Evropy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU (k 16.4.2011)

Informace o registru

Adresa: http://interb.registry.cz
Diagnózy: C 50
Vznik: Vznikl v roce 2008
Odborná garance: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Česká onkologická společnost)
Koordinace projektů: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a koordinační rada registrů
Analytik dat:
Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
Řízení projektu:

MUDr. Vít Kandrnal , kandrnal@iba.muni.cz

Grantová podpora: GlaxoSmithKline, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru Lapatinib: