Klinický registr BREAST

Projekt BREAST je klinický registr pacientek s karcinomem prsu. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti nákladné farmakologické léčby.

Projekt BREAST

Klinický registr BREAST vznikl v dubnu 2011 sloučením částí původních lékových registrů Herceptin, Lapatinib a Avastin. Registr Breast je zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s diagnózou karcinomu prsu, které jsou léčeny cílenou léčbou v rámci České republiky. V rámci sjednocení dřívějších registrů byla dříve získaná data převedena do struktury registru Breast. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientek registr také umožňuje modelování rizikových faktorů na přežívání pacientek a rozbor nežádoucích účinků. Může sloužit i k odhadům ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii. VSTUP DO REGISTRU

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU BREAST - AFINITOR (stav k 15.9.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU BREAST - AVASTIN (stav k 15.9.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU BREAST - HERCEPTIN (stav k 15.9.2015)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT PROJEKTU BREAST - TYVERB (stav k 15.9.2015)

Informace o registru:

Adresa: http://breast.registry.cz
Diagnózy:

C50

Vznik: duben 2011 (pokračování registrů Herceptin, Lapatinib a Avastin)
Odborná garance: Výbor ČOS pod vedením předsedy ČOS Prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka,CSc.
Koordinace projektů: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a koordinační rada registru
Odborná rada  registru: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Otakar Bednařík, prim. MUDr. David Feltl, MBA, doc. MUDr. Jindřich Fínek, MUDr. Martina Chodacká, MUDr. Václav Janovský, MUDr. Jana Katolická, Ph.D., MUDr. Milan Kohoutek, prim. MUDr. Milan Lysý, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, MUDr. Lubomír Slavíček, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová, MUDr. Martin Šafanda, doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Analytik dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
řízení projektu: Mgr. Karel Hejduk , hejduk@iba.muni.cz
Grantová podpora: Roche, s.r.o., GlaxoSmithKline, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz Tel: +420 54949 8281