Klinický registr Erbitux (cetuximab) Kolorektální karcinom

Klinický registr monitorující účinnost biologického preparátu Erbitux, který je používán při léčbě kolorektálního karcinomu a lokálně pokročilého karcinomu hlavy a krku.

Koncem roku 2010 byl ukončen sběr dat do registru Erbitux monitorujícího léčbu kolorektálního karcinomu. Údaje o léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni Erbituxem, jsou nyní zadávány do registru Corect (kolorektální karcinom). Z rozhodnutí sponzora projektu byla zároveň ukončena podpora sledování léčby Erbituxem u karcinomu hlavy a krku. 

Projekt ERBITUX

Projekt ERBITUX je zaměřen na sledování účinnosti léčby biologického preparátu Erbitux®, v současné době používaného pro indikace metastazujícího kolorektálního karcinomu a lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. Projekt se řadí do kategorie lékových registrů, podporovaných výborem České onkologické společnosti. Sledování pacientů je rozděleno do dvou na sobě nezávislých registrů pro každou indikaci zvlášť.

VSTUP DO REGISTRU

Aktuální analytické reporty z registru Erbitux:

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU ERBITUX - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM (k 10.4.2011)

AKTUÁLNÍ ANALYTICKÝ REPORT Z REGISTRU ERBITUX - KARCINOM HLAVY A KRKU (k 5.4.2010)

Informace o registru

Adresa:  http://erbitux.registry.cz/
Diagnózy: metastazující kolorektální karcinom, lokálně pokročilý spinocelulární karcinomu hlavy a krku
Koordinační rada registru:  
Vznik: 2009
Odborná garance: MUDr. David Feltl, Ph.D., MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
Analytik dat:
Mgr. Zbyněk Bortlíček (IBA MU)
Řízení projektů:

Mgr. Karel Hejduk, hejduk@iba.muni.cz

Grantová podpora: Merck, s.r.o.
HELPDESK IBA MU: E-mail: helpdesk@iba.muni.cz, Tel: +420 54949 8281
Další prezentace k registru Erbitux: