Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

XXVII. Jihočeské onkologické dny (22. - 24. 10. 2020) - přesunuto na termín 21. - 23. 10 2021
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů (19.-21.6.2020) - přesunuto na termín 18.-20.6.2021
Kontroverze v onkologii (původně 21.-22.5.) - letos zrušeno a přesunuto na termín 20. - 21. 5. 2021
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4., poté 15.-16.10.)  - přesunuto na 13. – 15.10.2020 - POUZE ONLINE!
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - akce pro rok 2020 zrušena, nový termín není znám
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby", projekt KVMO (původně 22.4. ) - přetvořeno v online webinář  25.5.-30.9.2020
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na termín 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 931 zrušit všechny filtry

Stanovisko pracovní skupiny pro výživu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Výzva k podání návrhů na získání grantu. Datum uzávěrky předložených návrhů je 20. dubna 2012.

Zelboraf je první a jedinou cílenou léčbou, která významně prodlužuje život pacientům s metastatickým melanomem s pozitivní mutací genu BRAF.

Léčivý přípravek Avastin získal schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu.

Prosíme nejen mladé onkology a radioterapeuty, kteří se zabývají léčbou NSCLC, aby vyplnili 5 minutový dotazník ESMO do konce února a pomohli tak získat reprezentativní data z celé Evropy.

Nový komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů

Nadace Prof. Zdeňka Zadáka připravila komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů.

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc.

Výbor ČOS vyhlašuje grant ČOS z prostředků Běhu naděje a ČOS.

Téma: Cílená léčba v onkologii v roce 2012

Účastníci:

přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Téma: Budoucnost cílené léčby v onkologii – realita a možnosti

Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Výzva ke spolupráci s Dobrým andělem je určena onkologům, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším odborníkům pečujícím o onkologické pacienty. Máte-li mezi svými pacienty rodinu s dětmi, ve které některý její člen onemocněl onkologickou diagnózou a rodina se v důsledku nemoci ocitla ve finanční tísni, prosím, oslovte tuto rodinu ještě v těchto dnech a vyplňte své doporučení v Žádosti o pravidelnou finanční pomoc pro rodiny s dětmi. Rodina bude pak dostávat pravidelnou měsíční finanční pomoc z humanitárního Systému DOBRÝ ANDĚL. Všechny žádosti, které budou potvrzeny onkology a doručeny na adresu Dobrého anděla, budou okamžitě vyřízeny.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Ekonomický rozbor a indikační přehled radioterapie u karcinomu prostaty, který zazněl na Postgraduálním kurzu Karcinom prostaty od A do Z 7. dubna v Kampusu MU LF.

Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Otevřený dopis – reakce doc. MUDr.Vladimíra Študenta, Ph.D. na dopis prof. MUDr. Karla Odrážky, Ph.D., který reagoval na pořad v Českém rozhlase o robotické chirurgii – Radiožurnál 26.10.2011.

Mgr. Lucie Ondřichová

Medical Tribune 24/2011 (31.10.2011)
Autor: Lucie Ondřichová

Každý nemocný s metastazujícím kolorektálním karcinomem by měl být projednán na schůzce multidisciplinárního týmu, na níž se stanoví optimální strategie léčby.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Otevřený dopis – reakce na vystoupení doc. Študenta o robotické chirurgii v Českém rozhlase – Radiožurnál 26.10.2011