Doporučené postupy pro praktické lékaře - dispenzarizace

Cílem České onkologické společnosti je, aby přístup k onkologickým pacientům byl komplexní, od onkologické prevence, přes rychlé a včasné stanovení diagnózy, léčbu a péči na vysoké úrovni až po kvalitní dispenzární péči. Role praktických lékařů je v oblasti včasného záchytu a v systému péče o onkologického pacienta nezastupitelná. Na tomto místě najdou praktičtí lékaři doporučené postupy a návody k prevenci, k péči o onkologické pacienty během léčby a v neposlední řadě k péči a sledování onkologických pacientů v remisi.  

Doporučené postupy z onkologie pro praktické lékaře v elektronické podobě.  V tištěné formě byly distribuovány praktickým lékařům a onkologům. Nová organizace péče o onkologické pacienty v remisi je platná od 1. ledna 2019.