Dopis předsedy Sekce mladých onkologů o činnosti sekce - onkologická prevence

  • (LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika)

Vážení kolegové, milí kamarádi,
zasílám Vám další oznámení Sekce mladých onkologů (SMO). Vyskytla se pro nás další možnost spolupráce, a to se Sekcí preventivní onkologie ČOS.

Ta hledá lékaře pro online poradnu (/onkologicka-prevence/poradna-o-prevenci/). Tato činnost je honorována částkou 400kč za 3-4 dotazy. V případě zájmu se obracejte na paní PhDr. Petru Novákovou, mail: petra.novakova@linkos.cz.
 
V nedávném mailu jsem Vás taktéž informoval o rozjíždějícím se projektu, který je zaměřený na laickou veřejnost a zabývá se prevencí v onkologii. Už se mi někteří z Vás ozvali, že by takovou prezentaci v okolí svého bydliště odpřednášeli. Moc Vám za to děkuji a doufám, že se připojí i další. Klidně mi napište na můj mail eid.michal@fnbrno.cz, abychom doladili detaily. 
 
Připomínám, co se bude po Vás vlastně chtít: 
  • oslovit firmy, úřady, apod, kde lze o prevenci v onkologii mluvit před více lidmi, kterých se screening týká
  • přednášku odprezentovat a získat potvrzení, že prezentace proběhla
  • přednáška by měla být nabízena těmto institucím jako dobrovolnická činnost
  • cílem tohoto projektu je mluvit s laiky o nádorovém onemocnění, o výrazně se zlepšující prognóze v případě časného záchytu maligní choroby, o možnostech prevence těchto chorob apod.  
Přednášku mám pro vás vytvořenou, můžete si ji dle libosti upravovat. Pro tento projekt máme vyčleněné peníze, kterými bychom chtěli odměnit přednášející za jejich snahu a čas. Každá přednáška bude honorována částkou 5 000,-. 
S pozdravem a přáním všeho dobrého v roce 2024
 
MUDr. Michal Eid
Předseda Sekce mladých onkologů ČOS
Ambulance pro solidní nádory
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 53223 2932/2934