Činnost a cíle

Sekce vzniká z důvodu potřeby cílené komunikace s lékaři ve věku do 45 let nebo v přípravě na jakoukoliv následnou zkoušku osob aktivně činných v oblasti klinické nebo radiační onkologie.

Na základě vytvoření této skupiny v rámci ESMO (tzv. YO), která spoluzajišťuje účast mladých onkologů na dalším vzdělávání, pořádá vlastní odborné akce pro tuto věkovou skupinu lékařů a podílí se na výzkumu a výměně informací v oboru včetně možnosti účasti na velkých mezinárodních konferencích nebo stážích na předních zahraničních – především západoevropských – pracovištích bylo doporučeno zřízení seznamu těchto lékařů v každém státu.

V ČR se těmto aktivitám dlouhodobě věnovalo sdružení Klubu mladých onkologů (KMO), které m.j. organizuje každoroční velmi úspěšnou víkendovou vzdělávací multioborovou konferenci, jejíž závěry jsou účastníky obecně využívány pro přípravu k atestačním zkouškám ve svém oboru. Na tuto skupinu odborníků je rovněž zaměřena značná část naší největší konference, Brněnských onkologických dní. S ohledem na nutnou transformaci této organizace změnami v novém Občanském zákoníku a pro potřebu cílené komunikace v návaznosti na činnost KMO v souladu s doporučením ESMO extrémně preferujícím a podporujícím aktivity skupiny mladých onkologů bylo výborem ČOS v 10/2013 schváleno zřízení této sekce i v rámci naší odborné společnosti. V brzké době plánujeme také bližší propojení KOC s YO, které by mohlo naší konferenci přinést jednak přidělení ESMO kreditů a navíc i možnost zajištění zahraničních speakerů na našich akcích.

Prezentace - materiál ESMO, který se týká odbornosti klinická onkologie a zejména zapojení Mladých onkologů. MUDr. Tomáš Svoboda, náš zástupce v ESMO, přednesl na schůzi výboru ČOS v říjnu 2013.