Adresář sekce

Níže jsou v abecedním pořadí uvedeni lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci, kteří dosud projevili zájem o práci v sekci.

LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Fakultní Thomayerova nemocnice
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika VFN Praha
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Masarykův onkologický ústav, Brno
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Nemocnice Znojmo p.o. ORKO
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
ÚRO FNB
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika FNKV
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
KOR FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FNM
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
FTN Praha
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika 1. LF a VFN
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů
Masarykův onkologický ústav, Brno
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
IHOK Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Nemocnice Znojmo
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby
KN Liberec, KOC
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie, Sekce podpůrné léčby
1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Nemocnice Jihlava
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
ORAK, FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika FN Motol
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Sunderby Sjukhus
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Onkogenetická pracovní skupina
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika 3. LF a FNKV
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory hlavy a krku
MOÚ Brno, KKOP
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce mladých onkologů
FN Motol, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická, Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika FTN Praha
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Klinika onkologie a radioterapie FNHK
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Masarykův onkologický ústav
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Lékárna FNOL - Oddělení přípravy cytostatik
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Masarykův onkologický ústav, Brno
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
FN Motol, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů
ORAK FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce mladých onkologů
FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro nádory hlavy a krku
MOÚ, KKOP
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Nemocnice České Budějovice a.s.
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika 1. LF UK a TN
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
1. LF UK a VFN Praha, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Interní oddělení Oblastní nemocnice Náchod
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
LF UK Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
1. LF UK a VFN, Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů
Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie
Onkologická klinika VFN Praha
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
Onkologické a radiologické centrum Pardubice Multiscan
Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů