Dopis předsedy Sekce mladých onkologů o činnosti sekce

  • (LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika)
Vážení kolegové, milí kamarádi,
za Sekci mladých onkologů (SMO) máme pro vás 2 oznámení: 
  1. pro členy SMO, kteří jsou již přihlášení na sociální síti X (dříve Twitter) je nyní možnost sledovat můj účet (@EidMichal), kde pravidelně několikrát týdně tweetuji nejen výsledky z nových studií, ale taktéž novinky či zajímavé přehledové články napříč diagnózami. 
Novinky ze sítě X budou nově dostupné i na stránkách Linkos - Sekce mladých onkologů, a to přes widget. Bohužel posty již nejsou veřejně dostupné vzhledem k regulím, které se v poslední době v síti X/Twitteru objevují. Některé prohlížeče (např. Firefox) navíc widgety sociálních sítí ve výchozím stavu blokují a zobrazí se pouze odkaz a widget se nenačte. Aby se Vám tedy zobrazily novinky v mobilním zařízení či v počítači i na stránkách Linkos, je třeba zároveň být přihlášen i na X/Twitteru. V opačném případě uvidíte jen prázdnou timeline. Odkaz na stránky Linkos s novinkami ze sítě X/Twitter je zde
 
Pro ty, kteří X/Twitter nemají a ani si jej naplánují aktivovat je v plánu v pravidelných intervalech (cca 1x za měsíc) uploadovat nejzajímavější publikace přímo na stránky Sekce mladých onkologů ČOS + mailem všem registrovaným v sekci. 
 
  1. dále bychom rádi rozjeli projekt zaměřený na laickou veřejnost. Pokud by někdo z členů SMO (a nejen on) měl zájem zajistit ve svém okrese/kraji přednášku pro laickou veřejnost na téma prevence v onkologii, prosím neváhejte se mi ozvat na mail eid.michal@fnbrno.cz, abychom doladili detaily. Co musíte zajistit Vy je následující: 
  • oslovit firmy, úřady, apod, kde lze o prevenci v onkologii mluvit před více lidmi, kterých se screening týká
  • přednášku odprezentovat a získat potvrzení, že prezentace proběhla
  • přednáška by měla být nabízena těmto institucím jako dobrovolnická činnost
Cílem tohoto projektu je mluvit s laiky o nádorovém onemocnění, o výrazně se zlepšující prognóze v případě časného záchytu maligní choroby, o možnostech prevence těchto chorob apod.  
 
Tuto přednášku jsem již měl ve Zlíně pro zaměstnance magistrátu a myslím, že následná diskuze byla velmi zajímavá. Mimo jiné z ní vyplynulo, že panuje strach z možného pozitivního nálezu při vyšetření, strach ze slova rakovina, dále že rakovina znamená konec života apod. Toto byl nejčastější důvod, proč se odkládá screening nebo se vůbec neabsolvuje. 
 
Přednášku mám pro vás vytvořenou, můžete si ji dle libosti upravovat. Pro tento projekt máme vyčleněné peníze, kterými bychom chtěli odměnit přednášející za jejich snahu a čas. Každá přednáška bude honorována částkou 5 000,- Kč. 
 
S pozdravem
 
Michal Eid
 
Interní hematologická a onkologická klinka FN Brno a LF MU
Předseda Sekce mladých onkologů ČOS