Používané léčebné protokoly POS ČOS

nádory CNS u dětí pod 3 roky - dle POG 9233/9234
embryonální nádory CNS u dětí starších tří let - dle CCG A9961 a SJMB 97
ependymomy u dětí starších tří let - dle UKCCSG 98
intrakraniální germinální nádory - dle SIOP CNS GCT 96
nádory choroidálního plexu - dle CPT SIOP 2000
histologicky neverifikované nádory mozkového kmene u dětí starších tří let - dle POG 9233/9234
nádory CNS o nízkém stupni malignity - dle POG 9233/9234, alternativa SIOP LGL 97-02

nonhodgkinské lymfomy

NHL - BFM 95

hodgkinské lymfomy

protokol dle POG 9425/9426

neuroblastom

nízké riziko - dle TCCC 99/1
střední riziko - dle POG/CCG A 3961
vysoké riziko - dle NB 99-02

nádory ledvin

dle SIOP 93-01

nádory jater

dle SIOPEL III

nádory měkkých tkání

I-III. kl. st. - dle MMT 95
IV. kl. st. - dle MMT 98

nádory kostí

Ewingův sarkom nízkého a středního rizika - dle POG 9354/CCG 7942
Ewingův sarkom vysokého rizika - EuroEwing 99
osteosarkom - dle CCG 7921, POG 9351, INT 0133

nádory zárodečných tkání

dle POG 9048/9049, IT 94

retinoblastom

dle CHP 582

vzácné nádory

léčebný postup je pro každého dětského pacienta individualizován dle typu nádoru

transplantace kostní dřeně

přípravné režimy a typ transplantace vychází z protokolů pro jednotlivé diagnostické skupiny

probíhající klinické studie a granty

MSD MK-0991 caspofungin versus liposomální Amphotericin B v empirické terapii febrilní neutropenie