Adresář členů

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce onkologické imunologie
Medicosprakticus s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Neuroonkologická sekce, Onkogenetická pracovní skupina
Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce podpůrné léčby
Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FNM
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
FN Brno, Ústavní lékárna
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce podpůrné léčby
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
FN, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie a CLIP a neurologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
FN Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie