Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP

Dne 6. září se konala první schůze nového výboru Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP. Hlavním bodem programu byla volba funkcí v nově zvoleném výboru.

Přítomni: Halámková, Hrnčiříková, Nováková, Svoboda, Tůmová, později připojen Pospíchal

Projednané body:

 1. Výsledky voleb do výboru

Do výboru bylo zvoleno 6 členů:

 • MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (7 hlasů)
 • Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (7 hlasů)
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (6 hlasů)
 • Bc. Michaela Tůmová (5 hlasů)
 • PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. (5 hlasů)
 • PhDr. Petra Nováková (5 hlasů)

Tři členové měli rovný počet hlasů. Výbor má být pětičlenný. Dr. Nováková nabídla odstoupení z funkce člena výboru. S podporou a souhlasem členů výboru zůstává v roli tajemnice výboru.

 1. Volba předsedy a místopředsedů
 • Předsedou byla zvolena Dr. J. Halámková (3 hlasy pro, 0 proti, J. Halámková se zdržela).
 • Místopředsedy byla zvolení ing. I. Hrnčiříková (3 hlasy pro, 0 proti, I. Hrnčiříková se zdržela)
 • Místopředsedou byla zvolena Bc. M. Tůmová (3 hlasy pro 0 proti, M. Tůmová se zdržela)
 • Pospíchal na hlasování nepřítomen
 1. Diskuse o záštitách / podpoře sekce
 • Svoboda prodiskutuje na Výboru ČOS, zda mohou mít sekce samostatnou agendu podpory akcí
 • Svoboda projedná na výboru ČOS vytvoření samostatného kalendáře akcí pro laickou veřejnost na Linkos (akce pro pacienty a preventivní akce pro laickou veřejnost)
 1. Různé
 • Diskuze ohledně filmu o kouření pro děti 8-13 let „Nejlepší je nezačít!“ - pro propagaci filmu prof. Svoboda nabídl oslovení ministra školství a Bc. Tůmová navrhla oslovení zřizovatelů škol - bude vytvořen dopis, kterým budou tyto instituce osloveny. Dr. Pospíchal dodá informaci o závislosti, dr. Nováková informaci o obsahu filmu a kvízu a doplní QR kód.
 • Návrh prof. Svobody na vytvoření mobilní aplikace prevence pro děti
 • Návrh dr. Novákové zařadit na další jednání informace o Poradně sekce prevence a její další směřování
 • Sekce se bude pravidelně scházet každé 4 měsíce
 • Další setkání výboru Preventivní onkologie bude na BOD, přesné datum a čas bude určen.