Zápis ze zasedání výboru Sekce preventivní onkologie ČOS ČLS JEP, dne 4. 1. 2024, online

Přítomni: J.Halámková, M.Pospíchal, P.Nováková, I.Hrnčiříková, M.Tůmová
Omluven: M.Svoboda

Programové body:

 • Z technických důvodů bude přesunuto rozšířené zasedání sekce z původně plánovaného termínu 24.ledna, na podzimní Brněnské onkologické dny. (J.Halámková). Změna bude na aktualizována na Linkosu (P.Nováková).
 • Preventivní programy k tématu kouření jsou dále v řešení. Jednání s paní Mgr. Lenkou Šnajdrovou, Ph.D. lenka.snajdrová@uzis.cz (I.Hrnčiříková).
 • Navázání spolupráce se Sekcí podpůrné péče a léčby, společný materiál o kouření: Léčba závislosti na tabáku u onkologických pacientů schválen ČOS a přijat do časopisu Klinická onkologie. Materiály vytvořené ve spolupráci se sekcí podpůrné onkologie – budou sdíleny ve výboru sekce. Členové sekce se vyjádří k možné publikaci na Linkos do 14 dnů. (M.Tůmová).
 • Poradna prevence bude dále pokračovat v současném složení ve spolupráci s mladými lékaři(J.Halámková).
 • Otevření tématu připojení se ke grantu zaměřeného na oblast prevence v období 1.1.24 – 30.6.25. (dle zápisu jednání ČOS ze dne 19.12., bod 8).
 • Logo sekce, pokračuje projednávání, budou zaslány aktualizované návrhy (M.Tůmová).
 • Aplikace k prevenci pro děti, mapování terénu (I.Hrnčiříková, M.Pospíchal).
 • E-learning k tématu zdravého životního stylu, projekt pokračuje (I.Hrnčiříková).
 • Materiály z Dialog Jessenius budou poslány k publikaci na Linkos p. Novákové (M.Tůmová).
 • Natočení krátkého videa k tématu „Jak začít s pravidelným pohybem pohledem psychologie“ (M.Pospíchal), následná podpora dále na Onkofit (I.Hrnčiříková). Sdílení na Linkosu (P.Nováková).
 • Další zasedání sekce 4.dubna bude od 17, on-line.

Zapsal: Martin Pospíchal

Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí