Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS

V roce 2019 byla založena sekce sociálních pracovníků při České onkologické společnosti. Je určena zejména sociálním pracovníkům KOC, menších nemocnic a onkologických ambulancí. Dále také sociálním pracovníkům mammacenter, hospiců a všem, které problematika zajímá. 

Prosíme členy ČOS o předání informace sociálním pracovníkům na svých pracovištích. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Cílem sekce je:

  1. Spolupráce sociálních pracovníků stejného zaměření a prostor pro sdílení
  2. Rozvoj sociální práce s onkologicky nemocnými i jejich blízkými
  3. Edukace a podpora sociálních pracovníků, kteří jsou na pracovišti na danou tématiku mnohdy osamoceni
  4. Sběr poznatků a největších úskalí v sociálně zdravotní problematice onkologicky nemocných a snaha o změnu ať už legislativní, systémovou nebo organizační

Budeme rádi pokud se do sekce přihlásíte.

Prosíme členy ČOS o předání informace sociálním pracovníkům na svých pracovištích. 

V druhé polovině dubna by se uskutečnily volby výboru sekce.

Pokyny pro přihlášení do sekce:
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce sociálních pracovníků. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter