Konsenzus k referování a adjuvantní léčbě pacientů s ccRCC

Od 1.6.2023 je v České republice nová možnost léčby pacientů s lokálně pokročilým karcinomem ledvin. Pembrolizumab je hrazen v monoterapii k adjuvantní léčbě dospělých pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem se zvýšeným rizikem rekurence po nefrektomii (kompletní i parciální), nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí. Pacienti mají výkonnostní stav 0-1 dle ECOG. Léčba je hrazena do rekurence onemocnění nebo nepřijatelné toxicity, a to maximálně po dobu 12 měsíců od jejího zahájení.

Na základě výsledků klinické studie KEYNOTE-564, ESMO Guidelines, MK ČOS k adjuvantní léčbě RCC pomocí checkpoint inhibitorů a na základě klinické zkušenosti je možné doporučit adjuvantní léčbu ccRCC u dospělých pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem se zvýšeným rizikem rekurence po nefrektomii (kompletní i parciální), nebo po nefrektomii a resekci metastatických lézí po individuálním zhodnocení u následných skupin pacientů:

 • pT2G4 / sarkomatoidní charakteristika N0M0
 • pT3 všechny G, N0M0
 • pT4 všechny G, N0M0
 • pT, všechna stadia, všechny G, pN1 M0
 • M1 NED (bez známek onemocnění, po kompletní resekci metastáz)

Doporučení Uroonkologické sekce České onkologické společnosti pro referování pacientů s renálním karcinomem:

 • Referovat pacienty od pT2 G4 N0 M0 do Komplexních onkologických center k individuálnímu zhodnocení v rámci multi-disciplinárního týmu
 • Podle výsledků studie KEYNOTE-564 by měla být adjuvantní léčba zahájena do 12ti týdnů od chirurgického zákroku
 1. Choueiri TK, Tomczak P, Park SH et al. Pembrolizumab versus placebo as post-nephrectomy adjuvant therapy for patients with renal cell carcinoma: Randomized, double-blind, phase III KEYNOTE-564 study. J Clin Oncol. 2021; 39 (18_suppl): LBA5-LBA5.
 2. Escudier B, Porta C, Schmidinger M et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Ann Oncol 2019; 30 (5): 706-720.
 3. ESMO: Renal Cell Carcinoma | ESMO [Internet]. Renal Cell Carcinoma | ESMO Available from: https://www.esmo.o...-recommendations-4
 4. ZHOUBNÝ NOVOTVAR LEDVINY (C64) » Linkos.cz. 21. ZHOUBNÝ NOVOTVAR LEDVINY (C64)