Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 715 zrušit všechny filtry

Obalka - Chirurgické onkologieByl dokončen překlad německé monografie Chirurgická onkologie. Kniha byla vydána v nakladatelství Grada.


 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová, Cwiertka
 • Hosté: Dr.Medková, Dr.Siráková (za okresní onkologická pracoviště Hradeckého kraje)

Náklady na moderní onkologickou léčbu narůstají a efektivně je možno pracovat pouze při určité míře integrace onkologických služeb. Kdo léčí zhoubné nádory častěji, léčí je lépe. Programy podporované WHO, UICC, EC, OECI i EORTC zdůrazňují nutnost vytváření národních sítí onkologických center. Veřejnost má právo mít informaci o transparentní síti odborně garantovaných onkologických služeb a postupně také o kvalitě a ekvitě péče.

Press release

Předneseno na semináři Miniinvazivní chirurgie v onkologii, Ostrava, 20.-21.10.2005.

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Konopásek, Petruželka, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Aschermannová, Jelínková, Petera, Přibylová, Rob
 • Hosté: Prof. Duda - předseda Sekce onkochirurgie ČOS, Dr. Zajíc (Radioterapie Holešov), Dr. Třasoň (Onkologie Kroměříž), Dr. Doležal (VZP Zlín), Dr. Lux (krajský zdravotní rada Zlínského kraje), ing. Calábek (ředitel Baťovy krajské nemocnice), Dr. Kohoutek (primář onkologického centra Baťovy krajské nemocnice)
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Stáhalová, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Stankušová, Vyzula
 • Hosté: Fischer
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová ,Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová ,Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Přibylová, Petruželka, Rob, Stankušová
 • Hosté k bodu 2: dr.Šťastný, dr.Nedvěd, ing.Vojtíšek
 • Přítomni: Vorlíček, Cwiertka, Abrahámová Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová , Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Finek, Aschermannová, Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Fínek, Vyzula, Žaloudík
 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová
 • Hosté: Roztočil, Stejskal, Hyll

Přítomni: Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, PhD; MUDr. Marián Hajdúch, PhD.; MUDr. Filip Janků; RNDr. Jiří Netočný; prim. MUDr. Katarína Petráková

Hosté: MUDr. Marek Svoboda

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová , Rob, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Cwiertka, Petera