Cíle Sekce onkologické imunologie

Cíle Sekce onkologické imunologie.

Cíle Sekce onkologické imunologie

  1. Usilovat prostřednictvím vysoce erudovaných sympozií o osvětu v oblasti nádorové imunologie, definovat nová a důležitá fakta, která mohou být následně efektivně šířena v odborné společnosti.
  2. Sdružováním podobně smýšlejících společností se podílet na zařazení imunoterapie jakožto standardní léčebné modality v léčbě onkologických pacientů.
  3. Zlepšit prognózu onkologického pacienta prostřednictvím poznávání procesů odehrávajících se v imunitním systému s následnou aplikací těchto poznatků ve vývoji a užití nádorové imunoterapie.
  4. Usnadnit výměnu informací a nových poznatků mezi vědci, výzkumníky, kliniky, odbornými společnostmi a dalšími subjekty, sdílejícími hodnoty společnosti pro onkologickou imunologii.
  5. Vést konstruktivní debatu ve snaze objevit nové myšlenky a cíle pro směřování nádorové imunoterapie.
  6. Usnadnit vzájemnou komunikaci nejen mezi onkology a imunology, ale i dalšími odborníky se zájmem o imunologii nádorů.
  7. Definovat nová a důležitá fakta, která mohou být následně efektivně šířena v odborné společnosti.
  8. Posílit společnost, a vytvořit tak mohutnější členskou základnu.
  9. Rozšířit působnost společnosti a její vliv vybudováním nových vztahů se strategickými partnery.
  10. Sekce onkologické imunologie bude usilovat o spolupráci a začlenění do mezinárodních struktur (SITC).