Zápis z 39.valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP konané 8.12.2014 v Hradci Králové

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Škrobánková, Kynkorová
Omluvení: Tothová, Reichlová, Čápová, Machová, Lhotová, Šporcrová

Hlavní body programu:

  • nosné téma 6. psychoonkologického sympózia, které se bude konat 16.9.2015, kde, to je třeba kolektivně upřesnit
  • zhodnocení situace kolem kauzy kolegyně Laury Janáčkové
  • balintovské téma vztahů v rodině hematoonkologických pacientů před transplantací
  • situace kolem připravované knihy pro podporující osoby a nejbližší pacientů
  • místo a datum konání další valné hromady

Dlouhá a důkladná debata kolem tématického zaměření následujícího sympózia. Návrh psycholog jako pomocník, poradce a terapeut členů ošetřovatelského týmu onkologického oddělení. Návrh názvu NENÍ HANBA ŘÍCT SI O POMOC s podtitulem psycholog versus personál kliniky. K sympóziu: organizační rozvrstvení pro odborníky (lékaře, sestry, ostatní zdravotníky) a pro laickou veřejnost.

Všichni jsme byli zataženi do mediální kampaně, která se rozpoutala kolem osoby kolegyně doc Janáčkové v souvislosti s podzimními volbami. V této souvislosti byly osloveny i prezidentka a celý výkonný výbor AKP ČR. Veškeré dotazování jak ze strany MZČR, tak AKP ČR nebylo věru pro nikoho z nás příjemné.

Bálintovské téma vztahů v rodině hematoonkologických pacientů v léčbě a před transplantací přinesla v podnětném příběhu svého pacienta Saša Škrobánková.

Situace kolem knihy: Liba připraví do příští valné hromady konkrétní dotazy z poradny, hlavní schéma kapitol a konečně je třeba začít. Návrh: kapitoly zpracovat nejdříve obecně podle tématu, pak vybrat konkrétní dotazy a na ně konkrétně odpovědět.

Místo a konání 40.valné hromady: PRAHA 16.2.2015 v 10 hod., tedy na dětské onkologii u Věry Reichlové.

Všem vám klidné prožití vánoc a hodně síly do dalšího roku.

Zapsala Kalvodová