Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 891 zrušit všechny filtry
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Prezentace sekce onkochirurgie.

Přítomní: Mgr.Kalvodová Libuše, Mgr.Hrstka Zdeněk, Mgr.Otevřelová Karolína, Mgr.Sýkorová Tereza, Mgr.Váňová Klára, Mgr.Škrobánková Alexandra

Omluveni: Mgr.Vlčková Irena, Mgr.Juřičková Jiřina

Hosté: prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc.

 • Přítomni: Vorlíček: Abrahámová, Stáhalová, Přibylová, Cwiertka, Fínek, Jelínková, Aschermannová, Eckschlager.
 • Omluveni: Konopásek, Petera, Rob, Stankušová, Petrželka.
 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Abrahámová, Petera, Rob, Vyzula
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík, Přibylová
 • Omluveni: Petruželka, Rob

Přítomní: Mgr. Irena Vlčková, Mgr. Karolína Otevřelová, Mgr. Zdeněk Hrstka, Mgr. Libuše Kalvodová, Mgr. Alexandra Škrobánková
Omluveni: Mgr. Tereza Sýkorová, Mgr. Klára Vanová, Mgr. Jiřina Juřičková

Přítomní: Mgr. Libuše Kalvodová z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno, Mgr. Jiřina Juřičková z hospice Rajhrad a Mgr. Tereza Sýkorová z Onkologické kliniky FNO. Omluveni: ze zdravotních, pracovních a rodinných důvodů zbývající členové sekce

 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Fínek, Eckschlager ,Jelínková, Petruželka, Petera, Stáhalová, Stankušová, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová, Cwiertka, Konopásek, Přibylová, Rob, Vyzula 
 • Hosté: prim .MUDr. Milan Kůta, ing. Milan Burša,MBA, ing.Varga
 • Přítomni:Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni:Cwiertka, Petrželka, Vyzula, Žaloudík
 • Hosté:prim. Lysý, přednosta Oddělení radioterapie a onkologie, prim. Nálos, nám.ředitele nemocnice pro LPP

Přítomní: Naše milé kolegyně Alexandra Škrobánková a Tereza Sýkorová přivítaly na půdě Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc členky sekce Libuši Kalvodovou, Karolínu Otevřelovou, Irenu Vlčkovou a Kláru Váňovou.
Řádně omluveni: byli Zdeněk Hrstka a Jiřina Juřičková

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Stáhalová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Aschermannová, Eckschlager, Jelínková, Petruželka, Rob, Stankušová
 • Host: prof. Duda, předseda Sekce onkochirurgie, dr. Novák, místopředseda NOR