Zápis z 4. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 19.6.2006 v Brně

Přítomní: Mgr. Libuše Kalvodová z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno, Mgr. Jiřina Juřičková z hospice Rajhrad a Mgr. Tereza Sýkorová z Onkologické kliniky FNO. Omluveni: ze zdravotních, pracovních a rodinných důvodů zbývající členové sekce

Průběh:
  • Společně jsme domluvily prezentaci našich pracovišť na internetových stránkách ČOS, v sekci určené pro pacienty. Rádi bychom popsali možnosti psychologické pomoci pacientům, zkušenosti a náplň naší práce.Nejprve se představí podsekce hospicová. Příspěvky z jednotlivých hospicových pracovišť zkompletuje Mgr. Jiřina Juřičková.
  • Odborné veřejnosti bychom naši práci rádi představili v červnu 2007 na Hematoonkologických dnech v Olomouci. Během roku bychom rádi připravili ucelený blok informací za naši sekci.
  • Diskutovali jsme i možnosti postgraduálního vzdělávání psychologů, kteří pracují se somaticky nemocnými pacienty. Shodli jsme se, že by sekce mohla svým členům v jejich nevýhodné situaci (ve srovnání s jinými pracovišti) v budoucnu napomáhat.
  • Mluvili jsme o změnách na našich pracovištích a opět si sdělovali své postřehy a zkušenosti.

5. schůzka sekce psychoonkologické sekce ČOS se uskuteční po prázdninách 25.9.2006 na Dětské onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno.

Všem našim členům i pravidelným hostům přejeme hezké léto!

Zapsaly: Juřičková, Sýkorová

Zpět

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter