Zápis z 5. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 25.9.2006 v Dětské nemocnici FN Brno

Přítomní: Mgr. Irena Vlčková, Mgr. Karolína Otevřelová, Mgr. Zdeněk Hrstka, Mgr. Libuše Kalvodová, Mgr. Alexandra Škrobánková
Omluveni: Mgr. Tereza Sýkorová, Mgr. Klára Vanová, Mgr. Jiřina Juřičková

Program:

Hlavní téma diskuse se soustředilo na práci klinického psychoonkologa na dětském oddělení. Prohlédli jsme si tištěné informační materiály o onkologických onemocněních pro děti různých stupňů mentálního vývoje i pro jejich rodiče. Mgr. Irena Vlčková nás seznámila s rozličnými aktivitami pro nemocné děti - v rámci programu Krtek mají k dispozici počítačové hry, přibližující nemoc a terapii. Bylo kvitováno s povděkem, že Nadace Krtek funguje v rámci dětské onkologie velmi dobře. Dítě by dle zkušeností z praxe mělo být úměrně věku informováno o nemoci a léčbě dopředu, ještě před hospitalizací. Tento postup pak velmi usnadňuje participaci dětí v následných hospitalizacích. Děti si hrají spontánně pořád na doktory, čehož lze využít při herní terapii. Hračky (medvěd, panenka) slouží hernímu terapeutovi jako názorné pomůcky. Ukázalo se, že je nutné zpracovat také nové informační a ilustrační knížky a tiskoviny pro děti i rodiče. Bylo konstatováno, že je stálý nedostatek školených i dobrovolných herních terapeutů. Z dalších aktivit je třeba vyzvednout granty , které sledují a hodnotí poruchy kognitivních funkcí u dětí po onkologické léčbě.
Z dalších bodů diskuse je třeba zmínit nejistotu, která vládne mezi klinickými psychology na somatických pracovištích, protože podle nového kódování by měla být preferována psychodiagnostika, nikoliv psychoterapie. A právě tento druh psychologické intervence tvoří páteř práce klinického psychologa na somatických pracovištích.
Další diskuse se točila kolem úspěchů x neúspěchů spolupráce psychoonkologů s lékaři onkology.
Dalším bodem byla příprava na první veřejnou prezentaci sekce na Olomouckých hematologických dnech.
Rozdělili jsme prezentace pro přítomné kolegy:
Mgr. Irena Vlčková: Poruchy kognitivních funkcí u dětí po onkologické léčbě
Mgr. Zdeněk Hrstka: Psychologie zvládání nádorového onemocnění
Mgr. Karolína Otevřelová: Kvalita života onkologických pacientů
Mgr. Libuše Kalvodová: Komunikace onkologického pacienta se zdravotníky

Z dalších témat jmenujme psychologickou krizovou intervenci, nezdolnost jako fenomén podmiňující příznivější zvládání nemoci i terapie, role rodiče v péči o dítě na onkologickém pracovišti.
Mgr. Zdeněk Hrstka a Mgr. Libuše Kalvodová informovali kolegy o své účasti na velmi úspěšné akci, kterou uskutečnila Česká myelomová skupina. Začátkem září t.r. se uskutečnilo setkání pacientů s dg. mnohočetného myelomu a jejich blízkých v nádherném lázeňském prostředí Poděbrad.

prof. MUDr Roman Hájek, CSc, Zdeněk Hrstka a Mgr. Kalvodová prof. MUDr Roman Hájek, CSc, Zdeněk Hrstka a Mgr. Kalvodová
(prof. MUDr Roman Hájek, CSc, Zdeněk Hrstka a Mgr. Kalvodová)

Byli zde přítomni lékaři z onkologických center od nás i ze zahraničí (Slovensko, Německo, USA). Naši kolegové se ctí moderovali setkání s rodinnými příslušníky pacientů z celé České republiky, Slovenska.

Dohodli jsme se na změně termínů z pondělků na pátky, takže:
Nejbližší valná hromada bude 24.11.2006 ve FN Olomouc - připraví kolegyně Mgr. Alexandra Škrobánková a Mgr. Tereza Sýkorová. Už se všichni těšíme.

Další termíny bez určení místa setkání (domluvíme později):
26.1.2007, 30.3.2007, 25.5.2007

zapsala L. Kalvodová

Zpět

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter