Zápis z 6. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 24.11.2006 na Hemato-onkologické klinice FN Olomouc.

Přítomní: Mgr.Kalvodová Libuše, Mgr.Hrstka Zdeněk, Mgr.Otevřelová Karolína, Mgr.Sýkorová Tereza, Mgr.Váňová Klára, Mgr.Škrobánková Alexandra

Omluveni: Mgr.Vlčková Irena, Mgr.Juřičková Jiřina

Hosté: prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc.

Průběh:

 • Přivítali jsme prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc. přednostu Hematoonkologické kliniky FN Olomouc, který uvítal vznik sekce, ocenil práci psychologa na těchto náročných odděleních
 • Diskutovalo se postavení psychologa ve zdravotnictví, kdy psycholog není veden jako zdravotnický pracovník, z čehož plynou určitá omezení. Problematika proplácení psychoterapie – od ledna problém zejména pak v ambulancích.
 • Do budoucna by snad mohlo být psychologů na hematoonkologických a onkologických pracovištích více – podmínka pro akreditaci pracoviště.
 • Byla představena a doporučena kniha: Erio – Emmanuel Schmitt: Oskar a růžová paní
  - chlapec Oskar, který umírá v nemocnici na leukemii, vede s ošetřovatelkou rozhovor o životě, smrti a víře v Boha. Vážně i s humorem přistupují oba k otázkám po smyslu života i v té nejtěžší chvíli
 • „Psycholog“ jako určité stigma – stále přetrvává určitá nejistota ve vztahu k psychologům; psycholog si musí budovat určitou pověst. Nemocní, ale i lékaři, ne vždy vědí, co mohou očekávat.
 • Postavení psychologa v hospici není vždy jednoduché, psychologie může být často suplována vírou – důležité je přesvědčit, že terapie i víra mohou existovet vedle sebe.
 • Upřesnění prezentací na XXI.Olomoucké hematologické dny.
 • Diskutováno téma umírání - není nezbytné, aby psycholog pracující v hematoonkologii a onkologii byl bezpodmínečně smířen s vlastní smrtelností, Měl by ale dokázat smrt respektovat, stejně jako vše, co k ní patří.
 • Diskutována otázka dobrovolníků – potřeba vždy pečlivě zvážit, zda opravdu, a za jakých podmínek, budou ku prospěchu.
 • Probírána důležitost zviditelnění sekce tak, aby se dostala do povědomí lékařské veřejnosti, aby věděli, co mohou od pomoci psychologa očekávat.
 • Vzájemná zastupitelnost členů sekce
 • První informace týkající se budoucího společného výzkumu – hledání tématu, metod …

7. setkání Psychoonkologické sekce ČOS se uskuteční 26.1.2007 (pátek), v 10.00 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno.

zapsaly: Škrobánková, Sýkorová

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter