Diagnostika a léčba

Informace z oblasti diagnostiky a léčby onkologických diagnóz, Modrá kniha České onkologické společnosti a její online novelizace v době mezi dvěma vydáními, databáze léčebných postupů  - rychlá cesta k tuzemským i zahraničním guidelinům podle diagnózy,  Národní onkologická síť a komplexní onkologická centra.  Texty a přednášky k onkochirurgii, radioterapii, farmakoterapii a dalším léčebným metodám, včetně informačních dopisů pro lékaře, informací o klinickém hodnocení a klasifikace a číselníky používané v onkologii.