Prevence zhoubných nádorů tlustého střeva

Prevence zhoubných nádorů zažívací traktu spočívá ve zdravém životním stylu a účasti na pravidelných preventivních prohlídkách. V oblasti včasného odhalení zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku je v České republice státem organizován kolorektální screening.  Kolorektální screening znamená preventivní vyšetřování lidí bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor v tlustém střevě nebo konečníku.

Lidé starší 50 let se mohou rozhodnout pro jednu ze dvou možností, buď si můžete jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo se můžete rozhodnout pro primární screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za deset let (jedná-li se o jedince bez potíží). 

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Dopis od pojišťovny dostávají do schránek Ti, kteří nechodí na preventivní prohlídky. V roce 2018 začalo Ministerstvo zdravotnictví ověřovat v pilotním projektu optimalizaci stávajícího screeningu kolorektálního karcinomu. Více informací o kolorektálním screeningu najdete v části Program screeningu kolorektálního karcinomu a na oficiálních stránkách Programu screeningu kolorektálního karcinomu.  

V této části najdete články, videa a rozhovory týkající se prevence a časného záchytu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku.