Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 153 zrušit všechny filtry
Co víte o výživě onkologického pacienta?
MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Jste onkologicky nemocný nebo pečujete o nemocného? Přemýšlíte, co mu uvařit, co potřebuje, jak a kolik živin doplnit, kolik by toho měl sníst? Slyšeli jste spoustu doporučení? Nejsou některá z nich jen mýty? Zkuste si udělat náš test o výživě!

Členové Psychoonkologické sekce již prostřednictvím poradny na Linkos pomohli mnohým pacientům a jejich blízkým ve chvílích krize. Zodpověděli 399 dotazů a 257 anonymizovaných otázek a odpovědí bylo zveřejněno. Dalších 40 tisíc lidí poradnu navštívilo a přečetlo si odpovědi. Nebojte se požádat o psychologickou pomoc!   

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Často jsou nežádoucí účinky důvodem strachu z nástupu léčby nebo dokonce odmítnutí léčby. Léčba rakoviny se ale hodně posunula, jak je to s nežádoucími účinky dnes? Jak se změnily nežádoucí účinky s nástupem moderní farmakoterapie nebo radioterapie? Zeptali jsme se na to předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA.

Nová poradna pro maminky, které onemocněly rakovinou prsu

Mluvit se svými dětmi o své nemoci není pro pacientky s diagnózou rakoviny prsu jednoduché.
Pro maminky s dětmi je tu projekt, který Mamma HELP ve spolupráci s psychology nabízí.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Jste na začátku cesty, léčba je před Vámi, je to pro Vás nová situace, nevíte, co se bude dít dále, co můžete očekávat, kde a v čem se Vám dostane pomoci? Poslechněte si předsedkyni České onkologické společnosti Doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA. Pod videem najdete důležité odkazy.  

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Pokroky posledních let v oblasti psychologie a molekulární biologie ukázaly na intenzivní propojení mezi psychikou člověka a správným fungováním našeho imunitního systému. Lékařům, zdravotnickým odborníkům, onkologickým pacientům i celé laické veřejnosti je určena velmi zajímavá přednáška z oboru psychoimunologie, o tom, jak ovlivňuje mysl náš imunitní systém a co můžeme sami udělat proto, abychom pomohli našemu tělu při uzdravování.

Rádce pacienta

Rádce pacienta je publikace, kterou vydalo Ministerstvu zdravotnictví, aby sloužila občanům -  pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

V poslední době se v médiích a reklamě objevují často zkreslené nebo i zcela nepravdivé informace, s nimiž se jejich autoři snaží vychválit údajné výhody protonové léčby zhoubného nádoru prostaty oproti fotonové. Rád bych chtěl některé dezinformace uvést na pravou míru, aby jak zdravotníci, tak případní pacienti nebyli mystifikováni.

Seznam diagnóz pro protonovou léčbu schválený Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

Seminář občanského sdružení Kapka 97, zaměřený na léčbu zhoubných nádorů prsu, přinesl velmi zajímavé přednášky o důležitosti přesné klasifikace a histologickém vyšetření nádoru, o chirurgických metodách léčby a nezbytnosti multidisciplinární spolupráce v léčbě zhoubných nádorů prsu. 

Mgr. Michaela Beitlová

Role sociálních sítí a nových médií v podpoře žen s rakovinou prsu. Informace o rakovině prsu z pohledu pacientky.

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

85% žen s nádorem prsu se dříve nebo později setká s chirurgickou léčbou. Přednáška podává přehled příznaků, rizikových faktorů a léčebných chirurgických metod karcinomu prsu.

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Srozumitelná přehledová přednáška nejen o přínosu patologie pro léčbu zazněla na semináři pacientského sdružení Kapka97 a je určena pacientkám s karcinomem prsu. Vysvětluje, jak prsní žláza vypadá a jak karcinom vzniká, že karcinom prsu není jen jedna nemoc, co všechno je třeba o nádoru zjistit, aby byl dobře léčen a jaký přínos má histologické vyšetření.

Předsedkyně sdružení představuje občanské sdružení Kapka97, sdružení onkologických pacientů a přátel. Přednáška podává přehled činnosti a služeb, které Kapka97 nabízí pacientům a jejich blízkým, ale i zdravým lidem v oblasti prevence.

Tisková zpráva občanského sdružení Lymfom Help, 15. září 2014

Cílená léčba byla zavedena do terapie lymfomů (jako prvního nádorového onemocnění) před 15 lety a po desetiletích snahy o zlepšení samotné chemoterapie znamenala v léčbě zásadní průlom. Lymfom je nádorové onemocnění, které je v Česku diagnostikováno každé 4 hodiny u nového pacienta. Přes skutečnost, že výskyt tohoto onemocnění stoupá, úmrtnost od roku 2000, kdy byla zavedena cílená léčba, stále klesá. Důvodem jsou moderní léčiva a léčivé postupy.