Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 183 zrušit všechny filtry
Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby - záznam živého přenosu
MUDr. Viktor Maňásek

Správná a dostatečná výživa během léčby zhoubného nádoru je důležitou podmínkou úspěchu léčby! U poloviny nemocných je již při zjištění nemoci přítomna ztráta hmotnosti a zhoršený výživový stav. Porucha výživy může oslabovat nemocného a mít vliv i na výsledky léčby. Jste-li onkologicky nemocný, nebo o nemocného pečujete, podívejte se na záznam dalšího dílu našeho živého vysílání. 2. května 2018 odpovídal na vaše otázky na téma Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby pan primář MUDr. Viktor Maňásek. 

Aktualizovali jsme Mapu hospiců na Linkos

V mapě najdete kontakty na lůžková zařízení a na domácí (mobilní) hospice, kdy za vámi odborná zdravotní (i další) pomoc dojíždí domů. V mapě nyní najdete kontakty na 35 zařízení, především domácí a lůžkové hospice, které jsou členy Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče. Uvádíme i kontakty na další adresáře paliativních služeb dostupných na území ČR.

Portál pro pacienty a pacientské organizace

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo nový Portál pro pacienty a pacientské organizace, obsahující především kontakty na pacientské organizace a informace o činnosti Pacientské rady, která je stálým poradním orgánem ministra zdravotnictví.  

Pohyb během onkologické léčby

Velmi často se pacienti ptají, jak je to s fyzickou zátěží při chemoterapii a zda mohou během léčby sportovat. Tak jako je každý člověk jiný, je i každá nemoc jiná, nejlépe Vám tedy na otázku pohybu odpoví Váš ošetřující lékař. Tento článek přináší vhled do problematiky a některá obecná doporučení.    

Nežádoucí účinky imunoterapie
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Imunoterapie patří mezi poměrně dobře snášenou onkologickou léčbu. Většina pacientů nemívá žádné nebo jen velmi mírné příznaky nežádoucích účinků. Jestliže se komplikace rozvinou, pak v naprosté většině případů rychle ustupují po přerušení nebo snížení dávky imunoterapie, nebo po zahájení protizánětlivě a protialergicky působící léčbě s kortikoidy. Připravili jsme pro Vás novou část webu, která se věnuje podstatě, charakteru a výskytu nežádoucích účinků při léčbě imunoterapií.   

Psychika a imunitní systém z pohledu prevence nádorového onemocnění - záznam vysílání
PhDr. Ing. Martin Pospíchal

"Ve zdravém těle zdravý duch" jak říká staré přísloví. Platí to ovšem i naopak, tedy "veselá mysl, půl zdraví". Výzkumné studie poslední desetiletí ukazují, že mysl a tělo jsou propojeni více, že jsme si kdy mysleli. Zdá se, že pokud dokážeme dobře zvládat každodenní stresy a životní těžkosti, našemu tělu se bude fungovat lépe. Starat se o svou mysl, je stejně tak důležité jako se staráme o své tělo.  Poslechněte si záznam živého přenosu z cyklu o prevenci nádorového onemocnění. Na vaše otázky odpovídal v živém přenosu na Linkos 7. února 2018 psychoonkolog PhDr., Ing. Martin Pospíchal. Po krátkém úvodu zodpovídal pan doktor dotazy od posluchačů.

Tulipánový měsíc v rozjezdu: hledejte stopy kampaně na ulici, v MHD a v nemocnicích

Tisková zpráva. Amelie realizuje již pošesté Tulipánový měsíc. Je to akce plná skutečných i namalovaných tulipánů na onkologických ambulancích i lůžkových odděleních nemocnic. Kampaň má za cíl udělat měsíc březen plný porozumění a naděje pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Rakovina je vyčerpávající a stresující nemoc, psychosociální podpora je pro lidi s touto diagnózou velmi důležitá, měla by na naplnit komplex potřeb jak nemocných, tak jejich blízkých. Bohužel u nás zatím není příliš rozšířená.

Co nabízí Mamma HELP ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám - tisková zpráva

Pacientská organizace Mamma HELP se spojila s agenturou Young & Rubicam k vytvoření nového spotu na podporu ojedinělého projektu Mamma HELP center v České republice - poskytování individuálního bezplatného poradenství a podpůrné péče ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám.

České ILCO - informace o pacientském sdružení stomiků

České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků. Ve vedení Českého ILCO a klubech stomiků pracují stomici, kteří již život se stomií zvládli a mají dostatek informací a zkušeností, které mohou předávat dál. Poslání a projekty sdružení pacientů České ILCO. 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Přednáška se věnuje tématu post-traumatického růstu u onkologických pacientů. Je možné, aby se člověk po náročné životní události, mezi které patří i onkologické onemocnění, cítil subjektivně lépe a připadl si "lepší", než před nemocí?

Výzva k podpoře projektu Rok psychoonkologické prevence

Hledáme podporu pro projekt Rok psychoonkologické prevence #MysliProtiRakovině. Cílem projektu je věnovat se doposud opomíjené možnosti využití psychologických poznatků při prevenci a zvládání onkologického onemocnění. Výbor České onkologické společnosti vyjádřil na svém zasedání 26. 9. 2017 podporu projektu.

Děti v rodině onkologického pacienta - jak sdělit dítěti něco velmi závažného 
Mgr. Hana Kynkorová

Nemocný rodič se často snaží "ochránit" své dítě tím, že mu o nemoci neřeknou. "Děti však instinktivně vycítí, že jde o něco vážného… Mohou si říkat, že je to tak těžké, že si o tom rodiče netroufají mluvit. A proto se ani ony samy nezeptají. Takže zůstanou samy se svými obavami a dohady, bez podpory rodičů, a teprve to opravdu nahání strach“. Přečtěte si pár návrhů pro rodiče, kteří potřebují sdělit dítěti něco velmi závažného a poslechněte si přednášku na toto téma.  

Lucie Štrublová

Sdružení Společně k úsměvu je společenství převážně mladých lidí, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou. Jednou z jejich činností je práce na projektu “Dlouhodobé péče o vyléčené pacienty dětské onkologie s pozdními následky”, který zahrnuje i otázku správného životního stylu, konkrétně správné stravy, pohybové aktivity a absenci kouření. 

Lucie Štrublová

Daruj Příběh je úspěšný projekt spolku Společně k úsměvu, který je sdružením mladých lidí po prodělané onkologické léčbě v dětském věku nebo v době dospívání. Projekt je založen na sdílení zkušenosti s onkologickou léčbou s dalšími pacienty, jejich rodinami, ať už z pozice léčeného, vyléčeného, příbuzného, kamaráda nebo partnera. 

Nové techniky radioterapie
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Léčba zářením – radioterapie, lépe však náplň oboru vystihuje název radiační onkologie, je klinickým oborem, který v posledních 5-8 letech prošel v naší republice významnou přístrojovou obměnou. V každém komplexním onkologickém centru je k dispozici moderní ozařovací technika a základním zdrojem jsou lineární urychlovače s fotonovým a elektronovým zářením. Pan prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. z Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně vysvětluje nové možnosti moderních lineárních urychlovačů.