Centra NOS ČOS

Vytvoření sítě Center neuroonkologické sekce ČOS postupujících dle doporučených postupů představují základnu pro multicentrické studie klinického a translačního neuroonkologického výzkumu.

1) CENTRUM NOS ČOS – PRAHA – HOMOLKA

Koordinátor –  MUDr. Robert Tomáš Ph.D., Email: robert.tomas@homolka.cz

2) CENTRUM NOS ČOS – PRAHA – UVN
Koordinátor – MUDr. Filip Kramář Ph.D., Email: filip.kramar@uvn.cz

3) CENTRUM NOS ČOS – BRNO – MOU (FN BRNO + FNUSA)

Koordinátor – prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Email: slampa@mou.cz

4) CENTRUM NOS ČOS –  OLOMOUC – FN OLOMOUC

Koordinátor –   doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA, Email: ondrej.kalita@fnol.cz

5) CENTRUM NOS ČOS – FN OSTRAVA

Koordinátor –MUDr. Štefan Reguli, Ph.D., Email: stevoreguli@email.cz

6) CENTRUM NOS ČOS – FN HRADEC KRÁLOVÉ

Koordinátor – MUDr. Michael Bartoš, Emailmichael.bartos2@fnhk.cz

7) CENTRUM NOS ČOS – FN PLZEŇ

Koordinátor – doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D., Email: MRACEK@fnplzen.cz

8) CENTRUM NOS ČOS – ÚSTÍ NAD LABEM

Koordinátor – MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., Email: Robert.Bartos@KZCR.EU

9) ASOCIOVANÉ CENTRUM NOS ČOS – ČESKÉ BUDĚJOVICE

Koordinátor – MUDr. Jiří Fiedler Ph.D., MBA, Email: fiedler@nemcb.cz

Další informace o Centrech Neuroonkologické sekce ČOS najdete na webu sekce neurooncology.cz

Kritéria NOS

Na své schůzi dne 9. listopadu 2012 výbor sekce definoval základní kritéria (a to na úrovni LPP, sběru klinických dat, a biobankování), která by mělo pracoviště splňovat, aby se mohlo stát „centrem NOS ČOS“ (Centrum NeuroOnkologické Sekce ČOS).

Centra budou postupovat podle jasně definovaných standardů NOS COS, a budou tak moci být základem rozsáhlých multicentrických projektů a to nejen na úrovni české republiky. Nositelem statutu centra bude vždy vlastní zdravotnické zařízení, které jediné je oprávněno nakládat jak s klinickými daty tak s odebraným biologickým materiálem.

Každé centrum bude reprezentováno koordinátorem, skupinou odborníku všech specializací potřebných v rámci péče o pacienty s mozkovými nádory a výzkumným pracovníkem zodpovědným za výzkumné projekty.

  1. radiodiagnostik
  2. neurochirurg
  3. neuropatolog
  4. onkolog a/nebo radioterapeut
  5. výzkumný pracovník

Tento multioborový tým lidí bude asi ve většině případu do jisté míry kopírovat složení indikačních komisí v jednotlivých centrech a za jeho složení bude zodpovědný koordinátor nominovaný HV NOS COS. Jmenný seznam těchto zástupců každého centra bude veřejný bude k dispozici výboru tak aby zástupci jednotlivých odborností mohli garantovat dodržování guidelines a to jak na úrovni LPP, tak sběru klinických dat, případně biobankování.

Koordinátor bude vybrán a osloven HV NOS COS, v případě souhlasu, bude jeho úkolem sestavit multioborový tým daného centra, a bude zodpovědný za kooperaci pracovníků a dodržování guidelines NOS COS v rámci daného centra.