Adresář sekce

Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Onkospondylochirurgická sekce
Neurochirurgická klinika l.LF UK a ÚVN
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Krajská nemocnice a.s., Neurocentrum
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Krajská nemocnice, Neurochirurgie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Přírodovědecká fakulta UK
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Ústav biochemie a experimentální onkologie l. LF UK
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
FN Hradec Králové, Neurochirurgická klinika
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Masarykova nemocnice, Neurochirurgická klinika
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
MOÚ, KKOP
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Neuroonkologická sekce
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Neuroonkologická sekce, Onkogenetická pracovní skupina
LF MU a FN Brno, Neurochirurgická klinika
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Neuroonkologická sekce
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Onkospondylochirurgická sekce
LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Onkogenetická pracovní skupina
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
FNUSA, I. patologicko-anatomický ústav
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
LF UK a FN Hradec Králové, Neurochirurgická klinika
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
1. LF UK
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurochirurgická klinika LF UK a FN Olomouc
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Neurochirurgická klinika
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
KNL a.s., Odd. patologie (3. LF UK a FNKV)
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
Nemocnice na Homolce, Neurochirurgické odd
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FNM
Sekce ČOS: Sekce pediatrické onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
Neurochirurgická klinika l.LF UK a ÚVN
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
LF MU a FN Brno, Ústav patologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD VFN a 1. LF UK v Praze
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
FNUSA, LF MU a FN Brno, KDCHOaT, Neurochirurgické odd.
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Krajská nemocnice - Onkologie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie a ON Jičín
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Masarykova nemocnice, Neurochirurgická klinika a Universitá degli studi di Pavia
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Neuroonkologická sekce, Onkospondylochirurgická sekce
UJEP a Masarykova nemocnice, Neurochirurgická klinika
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurochirurgické odd. FN Plzeň
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Masarykova nemocnice, Onkologie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Neuroonkologická sekce
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Neuroonkologická sekce
OC KNTB Zlín a.s.
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory hlavy a krku
LF UK a FN Hradec Králové, Neurochirurgická klinika
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Onkospondylochirurgická sekce
Masarykův onkologický ústav, KKOP a CEITEC
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurochirurgická klinika FN Brno
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Ústřední Vojenská Nemocnice
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro endokrinní nádory
Nemocnice na Homolce, odd.patologie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Oblastní nemocnice Kolín, CKO
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
LF MU a MOÚ Brno a CEITEC
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
1. LF UK Ústav biochemie a exp. onkologie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Nemocnice Na Homolce, Neurochirurgické oddělení
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Neuroonkologická sekce
Nemocnice na Homolce, Odd. radiační neurochirurgie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurochirurgická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Neuroonkologická sekce
Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Neurochirurgické odd. Nemocnice na Homolce
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Biolab Praha k.s.
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu
Ústav radiační onkologie I LF UK a FN Bulovka
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Masarykova nemocnice, Neurochirurgická klinika
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Onkospondylochirurgická sekce
Neurochirurgická klinika LFUP a FN Olomouc
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce pro endokrinní nádory
Proton Therapy Center
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
1. LF UK, Ústav klinické biochemie a lab. dg VFN
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Oddělení klinické onkologie Nemocnice Prostějov
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce
Onkologická klinika VFN Praha
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce mladých onkologů