Činnost a cíle

Cíle sekce:

  • Usnadnit interakce odborníků se zájmem o neuroonkologii z celé republiky a napomoci jejich integraci v rámci relevantních evropských struktur, v současnosti representovaných Evropskou Neuroonkologickou Asociací (http://www.eano.eu).
  • Zefektivnit spolupráci "klinických" a "teoretických" pracovišť podílejících se na špičkovém výzkumu neuroonkologických onemocnění.
  • Vytvořit platformu umožňující snadnější koordinaci multicentrických studií v oblasti klinického a translačního neuroonkologického výzkumu v rámci ČR.
  • Pomoci konsolidovat logistiku péče o neuroonkologicky nemocné (napříč obory neurologie, neurochirurgie, nechirurgická léčba, zobrazovací metody, patologie, laboratorní diagnostika) a podílet se na formulování doporučených léčebných protokolů pro neuroonkologické pacienty.
  • Posoudit vhodnost a případně inicializovat práci na internetových registrech pro pacienty s nádory CNS a paralelní sběr biologického materiálu dle standardů a případně i v administrativním rámci evropského infrastrukturálního projektu Biobanking.
  • Jakožto kompetitivní partner může napomoci amplifikaci finančních zdrojů zejména pro potřeby výzkumu: Nadnárodní granty, sponzoři, research charities.