Stan proti melanomu 2007 - Souhrnná zpráva Prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc, MBA

Stan proti melanomu 2007 - Souhrnná zpráva Prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc, MBA

Ve dnech 21.a 22.5.2007 vyšetřovali lékaři Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve speciálně upraveném stanu v dolní části Václavského náměstí na Můstku pigmentová znaménka s cílem prevence kožních nádorů. O kontrolu své kůže projevilo zájem neočekávaně velké množství lidí, do stanu se nakonec dostalo první den jen 602 a druhý den 501. Vyšetřovalo se v 5 ordinacích, přesto se fronta zájemců táhla až na Příkopy a čekací doba byla zhruba dvě hodiny. U těchto1103 příchozích diagnostikovali lékaři klinickým vyšetřením, optickým a digitálním dermatoskopem 21 bazaliomů, 9 spinaliomů a 9 melanomů. Je to obrovsky vysoký záchyt, který přesahuje běžný výskyt melanomu v populaci více než padesátkrát.

Stan navštívilo 65 % žen, což odpovídá celosvětovým statistikám, které ukazují, že v prevenci melanomu jsou opatrnější ženy. Průměrný věk návštěvníka stanu byl 52 let. Nejmladšími vyšetřenými byla dvouletá dvojčata a nejstarším byl muž z Kutné hory, kterému je 92 let.

Pokud si klademe otázku, proč byl o tuto formu vyšetření větší zájem než o již etablované screeningové akce, můžeme hledat odpověď v malém průzkumu, který provedli techničtí pracovníci stanu. Z něho vyplynulo, že zájemci o vyšetření se při tomto způsobu vyhledávání rizikových pacientů oprostí od určitých zábran návštěvy nemocnice nebo lékařské ordinace. Zdá se, že tento přístup je z psychologického hlediska pro preventivní screeningové akce vhodný, protože lékař z pohledu pacienta nezůstává sedět v bezpečí za hradbami své nemocnice nebo ordinace, ale prolomí pomyslnou bariéru a přiblíží se nejen svým přístupem, ale i fyzicky do regionu, který je pacientovi bližší. Tento první ročník Stanu proti melanomu ukázal, že se jedná o potřebnou akci, kterou široká veřejnost vnímá pozitivně a přijímá ji jako nezištnou nabídku zdravotníků v boji proti zhoubným nádorům. A v neposlední řadě je třeba zdůraznit, že skutečně přináší očekávané výsledky ve smyslu procentuálně vysokého záchytu nemocných s maligními kožními onemocněními.

Další informace

  • Tisková zpráva
  • Součástí akce byla distribuce informačních letáčků k této problematice
  • V neděli 27.5. přinesla reportáž o akci a maligním melanomu TV Nova v pořadu Střepiny (pro přehrání reportáže ve formátu pro Windows Media Player klikněte a vyčkejte)