Adresář členů

Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
LF MU a MOÚ Brno, Oddělení chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie, Sekce pro nádory prsu
Dermatologie nemocnice Liberec
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
2. LF UK a FN Na Bulovce a Motol
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Specializované kožní pracoviště nemocnice
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce dermatoonkologie
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie
Baťova krajská nemocnice
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Specializované kožní pracoviště nemocnice Chomutov
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce dermatoonkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie
Specializované kožní pracoviště Nemocnice Chomutov
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
FN Hradec Králové, Klinika nemocí kožních a pohlavních
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kožní odd.
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce dermatoonkologie
FN Ostrava, Kožní oddělení
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce dermatoonkologie
Onkologie, Masarykova nemocnice o.z., Ústí n.L.
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce dermatoonkologie, Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK Praha
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
FNsP Kožní odd.
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
I.dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie
Kožní oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie