Zápis ze zasedání KMO a Sekce mladých onkologů ČOS ze 17.6.2023

  • (LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika)

Dne 17. června se konala první schůze nového výboru Sekce mladých onkologů České onkologické společnosti ČLS JEP. Přítomní: Michal Eid, Radim Němeček, Tomáš Svoboda, Ľudmila Křížová

Projednané body: 

  1. Jmenování Dr. Michala Eida předsedou Sekce mladých onkologů při ČOS.
  2. Vytvoření mailing listu, kam se budou posílat vzdělávací akce, jak mezinárodní, tak lokální. 
  3. Oslovit jednotlivá KOC přes jejich sekretariáty (možnost pro mladé onkology přihlásit se do Sekce mladých onkologů při ČOS, s registrací mailu budou chodit možnosti vzdělávacích akcí apod.). Ideálně určit na každém KOC kontaktní osobu.
  4. Vytvoření nové platformy pro "modernější" sdílení informací (např. FB skupina). Opět sdílení možností vzdělávacích akcí atd. 
  5. Vytvoření Twitter účtu mladých onkologů, kde se budou primárně sdílet novinky v onkologii, tedy výsledky studií apod. 
  6. Postupné předání neziskové organizace (spolku) KMO a organizace Medlova nástupcům. Snaha, aby už příští rok pomohli potenciální nástupci Dr. Němečkovi s organizací. Primárně zjednodušit registraci pro organizátory, a to ve spolupráci s recepcí hotelu Medlov. Předání další agendy.
  7. Organizace přednášek pro veřejnost o prevenci nádorových onemocnění (přes městské úřady, firmy apod.)
Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí